Struktura muzea

Ředitel - PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Muzeum paměti XX. století, Opletalova 22, 110 00 Praha 1
telefon +420 603 860 454
E-mail: petr.blazek(at)mpxx.cz
Více informací

 • kancelář ředitele
 • oddělení ekonomiky a provozu
  • Ing. Vladana Straková – organizační pracovnice
  • Ing. Ilona Matulová – ekonomka
 • oddělení historického vzdělávání
  • Mgr. Hana Zdražilová, MSc. –  vedoucí oddělení
  • PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. – didaktik, muzejní pedagog
  • Tomáš Karabela – dokumentátor, digitalizace
  • Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D. – editor, odborný redaktor
  • Mgr. Michal Macháček , Ph.D. – odborný pracovník
 • oddělení výstavnictví a sbírek


SPRÁVNÍ RADA

JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně správní rady, senátorka PČR, právnička (od 19. 9. 2019)

 

 

 

 

 

 

 

Více informací

Členové:

 • JUDr. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. – historik a právník, odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (od 22. 3. 2021)
 • doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. – historik, vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK a ředitel společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. (od 22. 3. 2021)
 • doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš – architekt a historik architektury (od 14. 11. 2023)
 • Mgr. Terezie Radoměřská – spisovatelka, překladatelka z němčiny a politička, starostka městské části Prahy 1 (od 19. 3. 2024)
 • Bc. František Stárek – badatel, ÚSTR (od 22. 3. 2021)
 • Mgr. Jakub Wolf – politolog a politik, člen dozorčí rady Kongresové centrum, a. s., a Obecní dům, a. s. (od 1. 8. 2022)

Zápisy z jednání správní rady


DOZORČÍ RADA

Členové:

 • Jan Wolf – předseda dozorčí rady, předseda výboru pro kulturu Zastupitelstva hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (od 15. 3. 2022)
 • Václav Bílek – zastupitel hl. m. Prahy, místostarosta městské části Praha 15 (od 15. 3. 2022)
 • Ing. Tomáš Mikeska – matematik a politik (pd 14. 11. 2023)
 • JUDr. Jiří Pospíšil – poslanec Evropského parlamentu, zastupitel hl. m. Prahy, náměstek primátora hl. m. Prahy (od 19. 9. 2019)
 • Mgr. Petr Přenosil – člen výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva hl. m. Prahy (od 19. 9. 2019) 

Zápisy z jednání dozorčí rady


KOLEGIUM

Správní rada Muzea paměti XX. století jmenovala jako svůj poradní odborný orgán kolegium. Členové:

 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – bývalý ústavní soudce, rektor Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – politolog, děkan Fakulty sociálních studií MUNI
 • prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – vedoucí katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 • Mgr. Petr Daubner – středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu
 • prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. – ředitel Ústavu světových dějin FF UK
 • JUDr. Ivana Janů – předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně a soudkyně mezinárodního trestního soudu v Haagu
 • prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – publicista, člen katedry divadelní vědy na FF UK
 • Dr. Łukasz Kamiński – ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN
 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. – kunsthistorička, rektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
 • doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. – Archiv HMP, zaměřuje se na soudní archiválie
 • doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury
 • doc. RNDr. Martin Palouš – bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu
 • Ludmila Rakušanová – novinářka, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa
 • Ing. Michael Rund – ředitel Muzea Sokolovska
 • Dr. Paweł Ukielski – zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání
 • Mgr. Martin Vadas – dokumentarista
 • RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. – forenzní genetik 
 • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – historik, politik

Zasedání kolegia Muzea paměti XX. století