Struktura muzea

Ředitel - PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Muzeum paměti XX. století, Opletalova 22, 110 00 Praha 1
telefon +420 603 860 454
E-mail: petr.blazek(at)mpxx.cz
Více informacíSPRÁVNÍ RADA

JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně správní rady, senátorka PČR, právnička (od 19. 9. 2019)

Více informací

Členové:

Bývalí členové správní rady

 • Jiří Padevět – spisovatel, badatel a nakladatel, ředitel nakladatelství Academia (od 19. 9. 2019 do 30. 8. 2023)
 • PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – historik, ÚSTR (od 19. 9. 2019 do 28. 2. 2022)
 • Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. – historik, Ústav světových dějin FF UK (od 19. 9. 2019 do 17. 8. 2021)
 • PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. – místostarostka MČ Praha 7, zastupitelka hl. m. Prahy, vysokoškolská pedagožka, architektka a historička (19. 9. 2019 – 18. 2. 2021)
 • JUDr. Jaroslava Janderová – zastupitelka hl. m. Prahy, advokátka, místopředsedkyně spolku Publicum commodum o.s. (19. 9. 2019 – 23. 1. 2021)
 • Bc. Mikuláš Kroupa – novinář, zakladatel a ředitel Post Bellum (19. 9. 2019 – 10. 4. 2020)

Zápisy z jednání správní rady


DOZORČÍ RADA

Členové:

 • Jan Wolf – předseda dozorčí rady, předseda Výboru pro kulturu zastupitelstva hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (od 15. 3. 2022)
 • Václav Bílek – zastupitel hl. m. Prahy (od 15. 3. 2022)
 • Ing. Tomáš Mikeska – matematik a politik (pd 14. 11. 2023)
 • JUDr. Jiří Pospíšil – europoslanec, zastupitel hl. m. Prahy, předseda správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových (od 19. 9. 2019)
 • Mgr. Petr Přenosil – člen výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost zastupitelstva hl. m. Prahy (od 19. 9. 2019)

Bývalí členové dozorčí rady

 • Ing. Mariana Čapková – předsedkyně Výboru pro výchovu vzdělávání zastupitelstva hl. m. Prahy, zastupitelka hl. m. Prahy (od 15. 3. 2022 do 23. 8. 2023)
 • Mgr. Ondřej Matějka – náměstek ředitele ÚSTR (od 19. 9. 2019 do 31. 1. 2022)
 • Mgr. Zdeněk Zajíček – předseda dozorčí rady, zastupitel hl. m. Prahy, právník (od 19. 9. 2019 do 14. 3. 2022)
 • Ing. Lubomír Brož – místostarosta MČ Praha 5, zastupitel hl. m. Prahy (od 19. 9. 2019)

 


KOLEGIUM

Správní rada Muzea paměti XX. století jmenovala jako svůj poradní odborný orgán kolegium. Členové:

 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – bývalý ústavní soudce, rektor Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – politolog, děkan Fakulty sociálních studií MUNI
 • prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – vedoucí Katedry pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulty
 • Mgr. Petr Daubner – středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu
 • prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. – ředitel Ústavu světových dějin FF UK
 • JUDr. Ivana Janů – předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně a soudkyně mezinárodního trestního soudu v Haagu
 • prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – publicista, člen katedry divadelní vědy na FF UK
 • Dr. Łukasz Kamiński – ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN
 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. – kunsthistorička, rektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
 • doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. – Archiv HMP, zaměřuje se na soudní archiválie
 • doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury
 • doc. RNDr. Martin Palouš – bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu
 • Ludmila Rakušanová – novinářka, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa
 • Ing. Michael Rund – ředitel Muzea Sokolovska
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – historik a muzejník, náměstek ředitele Národního muzea, přednáší na FF UK
 • Dr. Paweł Ukielski – zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání
 • Mgr. Martin Vadas – dokumentarista
 • RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. – forenzní genetik 
 • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – historik, politik

Zasedání kolegia Muzea paměti XX. století