doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš (*1954)

Zdeněk Lukeš

badatelské zaměření

  • historie architektury
  • moderní architektura, kubismus, funkcionalismus, dílo Josipa Plečnika

kontakt

profesní curriculum

  • Od 2004 vedoucí kursu Dějiny architektury na New York University v Praze a na ČVUT
  • 2000-2003 děkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci,
  • od 1990 architekt v Kanceláři prezidenta republiky, podíl na revitalizaci hradního areálu.
  • 1980-1990  Archiv architektury Národního technického muzea

Publikační činnost

  • Autor a spoluautor výstav a knih o J. Plečnikovi, 10 století architektury, Splátka dluhu, Architekt E. Králíček, Český architektonický kubismus, Pražský funkcionalismus, Josef Gočár, Praha moderní ad.
  • Autor cca sedmdesáti knih o moderní architektuře a statí ve sbornících a katalozích a několika tisíc odborných a populárně-vědeckých textů v Umění, Vesmíru, UNI, Respektu, Revolver revue, Lidových novinách, Prostoru, Architektovi atd. Přednášel v řadě zemí (Rakousko, Velká Británie, Irsko, Francie, Portugalsko, Španělsko, Izrael, USA, Japonsko ad.).

Odborná spolupráce a účast v poradních orgánech

  • Spolupracoval s Českou televizí (seriál 10 století architektury), Českým rozhlasem a BBC, připravuje krátké filmy o moderní architektuře a rozhovory s architekty pro web TV Architect. Byl členem Rady České filharmonie, Rady Národního muzea, Rady Uměleckoprůmyslového muzea, vědecké rady TUL a předsedou Poradního sboru primátora pro architekturu a památkovou péči. Je nositelem slovinského státního vyznamenání Medaile za zásluhy.