Vzdělávání – základní informace

Muzeum chápeme jako edukační medium. Prezentace muzea, a to jak expozice, kterou aktuálně připravujeme v Domě pážat v Praze na Hradčanech, tak různé vzdělávací a výchovné programy, slouží ke zprostředkování poznání, edukaci a celkové interpretaci tématu 20. století širší veřejnosti, zvláště školám. V muzeu usilujeme o předávání poznání naší historie, hodnot lidských práv a demokratické kultury všem zájemcům.

Jaké jsou možnosti a cíle vzdělávání s Muzeem paměti XX. století?

  • předávání výsledků odborného bádání k tématům dvacátého století
  • vzdělávací a výchovná role muzea
  • spolupráce se školami všech stupňů, spolupráce s oddělením praxí Ped. F UK
  • předávání demokratických hodnot a postojů návštěvníkům (role formační)
  • zprostředkování úcty a piety (role meditační)
  • kontextuální přístup k tématům a programům muzea
  • celkový prožitek programů muzea (intelektuální, kognitivní, duchovní, emocionální a sociální)
  • prevence a ochrana před politickým populismem a různými extrémistickými projevy
  • očekávané vzdělávací výstupy kompetence RVP, zvláště ve vzdělávací oblasti „člověk a společnost“

Muzeum připravuje různé vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Jedná se o debaty, školní programy v rámci filmového festivalu Nezlomní a obětovaní, studentské konference, workshopy pro pedagogy atd., které pořádáme ve spolupráci se školami, odbornými asociacemi, pedagogy, státními a veřejnými institucemi.

Kontaktujte nás, najdeme vhodný edukační program pro Vás.