Edukační materiály

Operace Anthropoid

Edukační materiál k III. ročníku festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní

Letos uplynulo 80 let od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Reflexi operace Anthropoid a tématům s ní spojeným je věnován letošní ročník festivalu Nezlomní a obětovaní. Součástí programu pro školy na  festivalu  (7. až 12. listopadu 2022 v Kampusu Hybernská a kině Bio Oko) jsou i pracovní listy, které jsou vhodné pro projektové hodiny v hodinách dějepisu nebo společenskovědních předmětů. Tyto materiály lze použít i v případě, kdy se školní třída přímo filmové projekce nezúčastnila.

pracovní list k projektové hodině (soubor PDF)

 

————————————————————————————————————–
Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička (1914–1996)

Edukační materiál k výstavě

Projektová hodina pro dějepis a společenskovědní předměty

Bedřich Hostička byl politik Československé strany lidové a jedna z obětí komunistické perzekuce po únorovém puči v roce 1948. V politickém monstrprocesu s Miladou Horákovou a spol. (31. květen–8. červen 1950) byl odsouzen k 28 letům těžkého žaláře za vykonstruované obvinění z protistátního spiknutí a špionáže pro Vatikán. K jeho propuštění došlo až v roce 1963. Po srpnové okupaci roku 1968 odešel s manželkou a synem do švýcarského exilu, kde se aktivně zapojil do exilového hnutí. I proto zůstal on i jeho rodina v hledáčku Státní bezpečnosti.

Výstava je umístěna v Galerii Ambit, Jungmannovo nám. 18, Praha

Termín výstavy: 7.–30. listopadu 2022

—————————————————————————————————————

Edukační materiál k mezinárodní výstavě Století mučedníků
Projektová hodina pro společenskovědní předměty

Dějiny 20. století byly tragicky poznamenány nástupem totalitních ideologií a režimů. Komunismus, fašismus a nacismus přinesly statisícům lidí nezměrné utrpení a vyžádaly si nespočet obětí. Mezi desítkami milionů obětí totality byli také křesťané různých vyznání. Mnozí byli zavražděni jen kvůli své víře nebo proto, že se jí odmítli zříct; jiní navíc kvůli své národnosti, rase, třídě, názorům, politické či společenské aktivitě. Tito lidé jsou dnes považováni za mučedníky. Výstava Století mučedníků představuje životní osudy sedmadvaceti martyrů.

Výstava je umístěna v Galerii Ambit, Jungmannovo nám. 18, Praha

Termín výstavy: od 23. září do 7. října 2022

——————————————————————————————————————-

Edukační materiály k exteriérové výstavě Králové majálesů. Studentské slavnosti v Československu 1945–1990

Výstava Králové majálesů prostřednictvím řady dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů mapuje mimo jiné, jak studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických poměrů, nálady ve společnosti a také míru sebevědomí studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha přelomových okamžicích naší země.

Pracovní listy (soubory PDF) k projektovým hodinám pro Český jazyk a Dějepis. Třetí pracovní list je určen jako informace pro pedagogy.


Mobilní aplikace

Muzeum paměti XX. století ve spolupráci s českým startupem SmartGuide nabízí zdarma virtuální prohlídku Únor 1948. Návštěvníci se prostřednictvím prohlídkové trasy v aplikaci SmartGuide seznámí s kontextem politické krize v únoru 1948, která vyvrcholila komunistickým převratem. Tehdejší klíčové události a osobní příběhy přibližuje přímo na místech, kde se odehrály, průvodce a historik Jan Kalous.

Mobilní aplikaci SmartGuide s prohlídkovou trasou Únor 1948 lze také využít k poutavé, interaktivní výuce, a to i v distančním vyučování.
Ke stažení je zde (https://get.smart-guide.org/mYuA4ZhqWmb).

 


Didaktický materiál

Muzeum paměti XX. století připravilo k pořadu Únor 48 také didaktický manuál, ve kterém jsou otištěny dobové archivní dokumenty a tematické úkoly. Publikován byl v tištěné i elektronické verzi. Vznik didaktického manuálu finančně podpořilo hl. město Praha.