Ediční rada Muzea paměti XX. století

Ediční rada je poradním orgánem ředitele Muzea paměti XX. století. Minimální počet členů ediční rady je dvanáct. Hlavní rolí ediční rady jsou odborné konzultace týkající se ediční činnosti muzea, zejména koncepce ročenky XX. a vydání neperiodických publikací. Zasedání ediční rady svolává její předseda, kterého jmenuje z členů ředitel Muzea paměti XX. století, podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. O činnosti ediční rady se pořizuje zápis.

Členové ediční rady

 • Mgr. Bc. Markéta Bártová – Národní filmový archiv
 • prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. – Filozofický ústav AV ČR
 • PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – Muzeum paměti XX. století
 • Jaroslav Čvančara – spisovatel, publicista, pedagog, hudebník
 • doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. – Collegium Europaeum
 • Dr. Łukasz Kamiński – Uniwersytet Wrocławski
 • doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • PhDr. Petr Koura, Ph.D. – člen správní rady, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. – Ústav pro studium totalitních režimů
 • PhDr. Zlatuše Kukánová – Ministerstvo vnitra ČR
 • Jiří Padevět – ředitel Nakladatelství Academia
 • Mgr. Peter Rendek – Platforma evropské paměti a svědomí, Praha
 • PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D. – Ústav pamäti národa, Bratislava
 • RNDr. Erika Stařecká, Ph.D. Muzeum paměti XX. století
 • Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D. – Muzeum paměti XX. století (předseda ediční rady)
 • Dr. Pawel Ukielski – Muzeum varšavského povstání
 • PaedDr. Josef Velfl – Hornické muzeum v Příbrami
 • Miroslav Vodrážka – hudebník, filozof, publicista
 • Mgr. Hana Zdražilová, MSc. – Muzeum paměti XX. století
 • Mgr. Kryštof Zeman Muzeum paměti XX. století
 • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – člen Kolegia, historik, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR