Ediční rada Muzea paměti XX. století

Ediční rada je poradním orgánem ředitele Muzea paměti XX. století, který jmenuje její členy po projednání ve správní radě muzea. Minimální počet členů ediční rady je dvanáct. Hlavní rolí ediční rady jsou odborné konzultace týkající se ediční činnosti muzea, zejména koncepce ročenky XX. a vydání neperiodických publikací. Zasedání ediční rady svolává její předseda, kterého jmenuje z členů ředitel Muzea paměti XX. století, podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. O činnosti ediční rady se pořizuje zápis.

Členové ediční rady

PhDr. Miroslav Urbánek (předseda) – Muzeum paměti XX. století
Mgr. Bc. Markéta Bártová – Národní filmový archiv
prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. – Filozofický ústav AV ČR
MgA. Veronika Bendová – Muzeum paměti XX. století
PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – člen Správní rady, Ústav pro studium totalitních režimů
Jaroslav Čvančara – spisovatel, publicista, pedagog, hudebník
PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. – Muzeum paměti XX. století
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. – Collegium Europaeum
PhDr. Jan Kalous, Ph.D. – Muzeum paměti XX. století
Dr. Łukasz Kamiński – Uniwersytet Wrocławski
doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. Petr Koura, Ph.D. – člen Správní rady, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. – Ústav pro studium totalitních režimů
PhDr. Zlatuše Kukánová – Ministerstvo vnitra ČR
Jiří Padevět – člen Správní rady, ředitel Nakladatelství Academia
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. – člen Správní rady, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Peter Rendek – Platforma evropské paměti a svědomí, Praha
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Radek Schovánek – Muzeum paměti XX. století
Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D. – Ústav pamäti národa, Bratislava
Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D. – Muzeum paměti XX. století
Dr. Pawel Ukielski – Muzeum varšavského povstání
PaedDr. Josef Velfl – Hornické muzeum v Příbrami
Miroslav Vodrážka – hudebník, filozof, publicista
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – člen Kolegia, historik, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR