Filmy o sbírkových předmětech

O sbírkových předmětech připravujeme cyklus filmových dokumentů Příběh Muzea paměti XX. století.

První díl je věnován exponátu spojeným s Janem Palachem, který muzeum dostalo darem od někdejšího představitele studentského hnutí na Vysoké škole ekonomické v Praze z druhé poloviny šedesátých let Jiřího Mejstříka. Vojenskou košili přivezl Jan Palach ze Sovětského svazu do Československa krátce před srpnovou invazí.

Druhý díl je věnován soše maršála Koněva, jejíž autorem je sochař Zdeněk Krybus. Umístěna byla od 9. května 1980 do 3. dubna 2020 na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči. Její umístění ve veřejném prostoru vyvolávalo v posledních letech velké konflikty, které souvisely s různými pohledy na konec druhé světové války a komunistickou minulost. Vedení městské části Praha 6 rozhodlo v roce 2020 o její zápůjčce Muzeu paměti XX. století. Vystavena bude v Domě pážat po jeho adaptaci na sídlo muzea. Pro zájemce o toto téma je také dostupný v elektronické formě článek o soše maršála Koněva, který napsal Petr Blažek (vyšel v ročence XX., č. 1/2021).