Sídlo muzea

Na konci roku 2020 získalo Muzeum od Hlavního města Prahy do pronájmu jako své budoucí sídlo Dům pážat na Hradčanech. Projekt jeho rekonstrukce a proměny v muzejní prostor nyní spolu s Magistrátem hlavního města Prahy připravujeme. Dvoupatrová budova poskytne po nutných stavebních úpravách a kolaudaci zázemí pro expozici a další vzdělávací činnost. Nabídne také prostory vhodné pro knihovnu, studovnu a přednáškový sál, nádvoří může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce. Pro Muzeum paměti XX. století ing. arch. Martin Veber vytvořil v roce 2020 objemovou studii, která je dostupná zde. Na jejím základě hlavní město Praha zadalo přípravu stavební dokumentace ateliéru IXA, který v těchto dnech práci pod vedením doc. Ing. arch. Tomáše Hradečného dokončil. V muzeu současně připravujeme návrh expozice a soutěž na jejího zhotovitele.

Foto: Marta B. Myšková