Sídlo muzea

Na červenci 2020 bylo hl. m. Prahou vybráno Muzeum paměti XX. století jako nájemce Domu pážat na Hradčanech. Sílouva byla podepsána na konci roku 2020. Dvoupatrová budova poskytne muzeu po nutných stavebních úpravách a kolaudaci zázemí pro expozici a další vzdělávací činnost. Nabídne také prostory vhodné pro knihovnu, studovnu a přednáškový sál, nádvoří může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce.

Pro muzeum vytvořil v roce 2020 ing. arch. Martin Veber objemovou studii, která je dostupná zde. Na jejím základě hl. m. Praha zadalo přípravu stavební dokumentace ateliéru IXA, který ji dokončil v roce 2022 pod vedením doc. ing. arch. Tomáše Hradečného. V roce 2023 byla vypsána hl. m. Praha soutěž na výběr stavební firmy. Rekonstrukci Domu pážat na sídlo Muzea paměti XX. století schválila Rada hl. m. Prahy 9. října 2023. Vybraná dceřiná firma Metrostavu Subterra by měla dokončit práci na počátku roku 2025. 

V muzeu současně ve spolupráci s hl. m. Prahou připravujeme návrh stálé expozice a soutěž na jejího zhotovitele.

Na snímcích je zachycen aktuální stav Domu pážat (foto: Marta B. Myšková)