PUBLIKACE

Muzeum paměti XX. století působí jako paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová instituce. Jedním z důležitých výstupů jeho činnosti jsou různé typy tištěných i elektronických odborných, popularizačních i vzdělávacích publikací. Muzeum také podpořilo vydání publikace Jiřího Sozanského. V současnosti připravuje k vydání ročenku XX.  

Ediční rada Muzea paměti XX. století