Publikace

Muzeum paměti XX. století působí jako paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová instituce. Jedním z důležitých výstupů jeho činnosti jsou různé typy tištěných i elektronických odborných, popularizačních i vzdělávacích publikací.

Ediční rada Muzea paměti XX. století

Knihy

Katalogy

Ročenka

  • Ruvue XX. (ročenka Muzea paměti XX. století) roč. 1 (2021) roč. 2 (2022)

Vzdělávací příručky