VZDĚLÁVÁNÍ

Muzeum paměti XX. století působí jako paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová instituce. Důležitou oblastí činnosti je edukace. V současné době pracujeme na nové expozici a zároveň připravujeme doprovodné programy pro žáky a studenty škol všech stupňů.

Situace od března 2020 je výrazným způsobem ovlivněna uzavřením škol z důvodu pandemie. Tradiční podoba vzdělávání je nahrazována distanční formou. V současné situaci (bez trvalé expozice) se soustřeďujeme na přípravu, realizaci a nabídku edukačních programů. 


ÚNOR 48

Při příležitosti výročí událostí 25. února 1948 Muzeum paměti XX. století připravilo vzdělávací on-line pořad Únor 48. Součástí pořadu je dokumentární film koncipovaný jako historická procházka Prahou a diskuse s historikem Janem Kalousem, která se 18. února 2021 uskutečnila ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou.

Dokumentární film Únor 48

Záznam vzdělávacího pořadu Únor 48

Muzeum paměti XX. století připravilo k pořadu Únor 48 také didaktický manuál, ve kterém jsou otištěny dobové archivní dokumenty a tematické úkoly. 

03unor-dvoustrany