VZDĚLÁVÁNÍ

Muzeum chápeme jako edukační medium. Prezentace muzea, a to jak expozice, kterou aktuálně připravujeme v Domě pážat v Praze na Hradčanech, tak různé vzdělávací a výchovné programy, slouží ke zprostředkování poznání, edukaci a celkové interpretaci tématu 20. století širší veřejnosti, zvláště školám. V muzeu usilujeme o předávání poznání naší historie, hodnot lidských práv a demokratické kultury všem zájemcům.

Jaké jsou možnosti a cíle vzdělávání s Muzeem paměti XX. století?

  • předávání výsledků odborného bádání k tématům dvacátého století
  • vzdělávací a výchovná role muzea
  • spolupráce se školami všech stupňů, spolupráce s oddělením praxí Ped. F UK
  • předávání demokratických hodnot a postojů návštěvníkům (role formační)
  • zprostředkování úcty a piety (role meditační)
  • kontextuální přístup k tématům a programům muzea
  • celkový prožitek programů muzea (intelektuální, kognitivní, duchovní, emocionální a sociální)
  • prevence a ochrana před politickým populismem a různými extrémistickými projevy
  • očekávané vzdělávací výstupy kompetence RVP, zvláště ve vzdělávací oblasti „člověk a společnost“

Muzeum připravuje různé vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Jedná se o debaty, školní programy v rámci filmového festivalu Nezlomní a obětovaní, studentské konference, workshopy pro pedagogy atd., které pořádáme ve spolupráci se školami, odbornými asociacemi, pedagogy, státními a veřejnými institucemi.

Jaké vzdělávací program nyní nabízíme?

Historické procházky Prahou pro školy

Naše muzeum nabízí školám historické procházky s možností diskuze k tématům 20. století. Jedná se přibližně 1,5 hodinovou procházku v centru Prahy v doprovodu historika. Pro školy jsou tyto akce zdarma. Aktuálně nabízíme tato témata: Únor 48 (PhDr. Jan Kalous, Ph.D.), Po stopách Jana Palacha (PhDr. Petr Blažek, Ph.D.) a Kubistickou Prahou (PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.). Připravujeme další procházky s našimi lektory. Konkrétní termín a čas společně domluvíme. Kontaktujte nás prosím na adrese: jan.samohyl@mpxx.cz. Těšíme se na setkání.

Vybrané uskutečněné vzdělávací akce

Rudé století

Muzeum paměti XX. století připravilo v roce 2021 několik komentovaných prohlídek výstavy Rudé století pro školy a veřejnost. V rámci projektu Mediální dům Preslova připravili studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, se kterou Muzeum paměti XX. století dlouhodobě spolupracuje, reportáž z vernisáže této výstavy.

Únor 48

Při příležitosti výročí událostí 25. února 1948 Muzeum paměti XX. století v roce 2021 připravilo vzdělávací on-line pořad Únor 48. Součástí pořadu je dokumentární film koncipovaný jako historická procházka Prahou a diskuse s historikem Janem Kalousem, která se 18. února 2021 uskutečnila ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou.

Muzeum paměti XX. století připravilo k pořadu Únor 48 také didaktický manuál, ve kterém jsou otištěny dobové archivní dokumenty a tematické úkoly. Publikován byl v tištěné i elektronické verzi. Vznik didaktického manuálu finančně podpořilo hl. město Praha

Festival Nezlomní a obětovaní

Součástí festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní, který připravilo ve dnech 10. až 14. listopadu 2021 Muzeum paměti XX. století v Praze, byly rovněž vzdělávací pořady. Zájem škol i přes omezení dané koronavirovou pandemií byl velmi dobrý. Těšíme se na třetí ročník festivalu, který se uskuteční v listopadu 2022.

Ze studentských ohlasů na druhý ročník festivalu:

„Celá akce byla velmi zajímavá a myslím, že skvěle zorganizovaná. Odehrávala se v příjemném prostředí kina Bio Oko. Jako první jsme shlédli dokument o Vlastě Chramostové a jejím manželovi, který byl opravdu zajímavý, upřímný a obohacující. Dozvěděli jsme se spoustu pikantností z jejich života, jak osobního, tak profesního. Druhý dokument o kultu osobnosti Julia Fučíka už sice tolik poutavý nebyl, ale vše vynahradila debata s jednou z nejznámějších českých režisérek, Helenou Třeštíkovou. Celkově akci hodnotím velmi kladně a v případě dalších podobných nabídek bych neváhal.“

„Festival NEZLOMNÍ A OBĚTOVÁNÍ mě bavil a bylo to po delší době zajímavé ozvláštnění výuky. Více mě zaujal první dokument s Vlastou Chramostovou a Stanislavem Milotou. Líbilo se mi také to, že o filmech promluvili jejich autoři a sdělili nám detailnější informace.“

„Festival dokumentárních filmů o zvláštním věku vlády jedné strany vnímám pro nás, mladé lidi, stále jako přínosný a aktuální, neboť přijde jednoho dne doba, kdy stejně tak i na nás padnou směrodatná rozhodnutí o našem státu. Přestože jízda vlakem přes půl republiky byla vykoupena našim spánkem, v Praze nám to bylo vynahrazeno možností pohovořit o době a díle samotném s jeho tvůrci a historiky. Zájezd to byl celkově zdařilý a jsem rad, že jsem měl možnost účastnit se.“

Kontaktujte nás, najdeme vhodný edukační program pro Vás.