VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle a možnosti vzdělávání s Muzeem paměti XX. století

 Muzeum chápeme jako edukační medium. Prezentace muzea, a to jak expozice, kterou aktuálně připravujeme v Domě pážat v Praze na Hradčanech, tak různé vzdělávací a výchovné programy, slouží ke zprostředkování poznání, edukaci a celkové interpretaci tématu 20. století širší veřejnosti, zvláště školám. V muzeu usilujeme o předávání poznání naší historie, hodnot lidských práv a demokratické kultury všem zájemcům.

Jaké jsou naše cíle?

 • předávání výsledků odborného bádání k tématům dvacátého století
 • vzdělávací a výchovná role muzea
 • spolupráce se školami všech stupňů, spolupráce s oddělením praxí Ped. F UK
 • předávání demokratických hodnot a postojů návštěvníkům (role formační)
 • zprostředkování úcty a piety (role meditační)
 • kontextuální přístup k tématům a programům muzea
 • celkový prožitek programů muzea (intelektuální, kognitivní, duchovní, emocionální a sociální)
 • prevence a ochrana před politickým populismem a různými extrémistickými projevy
 • očekávané vzdělávací výstupy kompetence RVP, zvláště ve vzdělávací oblasti „člověk a společnost“

Jaké programy k vzdělávání nyní nabízíme?

 • Studentská a žákovská kolokvia, přednášky, besedy a semináře na vybraná témata. Tato setkání se mohou realizovat i online, a to na aktuální témata nebo po dohodě s pedagogem. Vhodné do spojených tříd, událost ve škole, beseda s významným odborníkem. 
 • Historické procházky Prahou. Jedná se o realizaci, kdy je Praha chápaná jako otevřený prostor, Praha jako muzeum. Program by se realizoval formou procházky Prahou (cca 60 min.). Studentům a žákům by byla představena důležitá témata, která se týkají 20. století. V rámci zážitkové pedagogiky by autenticky viděli a poznávali důležitá témata a mohli vést přímo diskuzi s lektorem. Vhodné do hodin D, ZSV, SVS a podobně.
 • Metodické pomůcky pedagogům. Dokumentární filmfilmové tematické procházky (cca 20 minut). Na našich webových stránkách již nabízíme první téma – Únor 1948 Vhodné do hodin D, ZSV, SVS k prohloubení znalostí a utváření demokratických postojů studentů. Součástí je i metodická brožura k tomuto filmu.
 • Debaty Muzea paměti XX. století (cca 60 min.);  Vhodné do hodin specializovaných seminářů – SŠ a VŠ nebo pro domácí práci. K prohloubení historických znalostí.
 • Další akce pro veřejnost s účastí školní mládeže a pedagogů. Muzeum připravuje k aktuálním tématům nebo plánovaně k různým akcím – debaty, filmový festival (listopad 2021), studentské konference, workshopy pro pedagogy a podobně. Jde o přípravu, kontaktování, koordinaci a realizaci těchto akcí ve spolupráci se školami, odbornými asociacemi, pedagogy, státními a veřejnými institucemi.
 • Komentovaná prohlídka výstavy Rudé století (cca 60 min.). Vhodné zejména pro střední školy.

Kontaktujte nás! Rádi se domluvíme a najedeme vhodný edukační program pro vás.

Rudé století

Muzeum paměti XX. století připravilo několik komentovaných prohlídek výstavy Rudé století pro školy a veřejnost, které se uskutečnili v květnu a červnu 2021. V rámci projektu Mediální dům Preslova připravili studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, se kterou Muzeum paměti XX. století dlouhodobě spolupracuje, reportáž z vernisáže této výstavy.

Únor 48

Při příležitosti výročí událostí 25. února 1948 Muzeum paměti XX. století připravilo vzdělávací on-line pořad Únor 48. Součástí pořadu je dokumentární film koncipovaný jako historická procházka Prahou a diskuse s historikem Janem Kalousem, která se 18. února 2021 uskutečnila ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou.

Muzeum paměti XX. století připravilo k pořadu Únor 48 také didaktický manuál, ve kterém jsou otištěny dobové archivní dokumenty a tematické úkoly. Publikován byl v tištěné i elektronické verzi. Vznik didaktického manuálu finančně podpořilo hl. město Praha