prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (*1978)

badatelské zaměření

 • moderní česká politika
 • vztah státu a církví v českých zemích a v Evropě;
 • komunální politika
 • politická perzekuce na lokální úrovni

kontakt

profesní curriculum

vzdělání a akademická kvalifikace

 • prof. 2018: obor politologie, Masarykova univerzita
 • doc. 2008: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • Ph.D. 2004: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • PhDr. 2001: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • Mgr. 2001: obory historie a politologie, Filosofická fakulta a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

zaměstnání

 • od 2019: děkan a profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2008-2019: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, docent, profesor, vedoucí
 • 2005-2008: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, odborný asistent
 • 2002-2004: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, asistent
 • 2001-2003: Centrum pro studium demokracie a kultury, odborný pracovník
 • 2001-2002: Katedra společenských věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně, odborný asistent

universitní aktivity

 • od 2020: člen Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU
 • od 2019: člen Vědecké rady MU
 • od 2015: člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU
 • od 2012: člen oborové rady politologie, Fakulty sociálních studií MU
 • 2017-2019: člen Rady pro vnitřní hodnocení MU
 • 2015-2019: stálý host jednání Vedení MU
 • 2015-2019: předseda a člen Akademického senátu MU
 • 2014-2018: člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK
 • 2006-2008: předseda Akademického senátu Fakulty sociálních studií MU

mimouniversitní aktivity

 • od 2015: předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína
 • 2014-2019: předseda dozorčí rady Centra pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
 • od 2013: editor časopisu Kontexty
 • 2008-2013: člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2008-2016: člen redakční rady časopisu Církevní dějiny
 • 2005-2017: člen redakční rady časopisu Evropská volební studia
 • od 2004: člen Školské rady Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov
 • 2003-2013: výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury
 • od 2002: člen Zastupitelstva obce Bludov, předseda Komise školské, kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
 • od 2000: vůdce Jesenické lesní školy Junáka
 • 1998-2013: vedoucí skautského střediska Bludov

BIBLIOGRAFIE

Odborná kniha

 • ROBERTS, Andrew Lawrence, Stanislav BALÍK, Michal PINK, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Czech Democracy in the New Millennium. 1st ed. London: Routledge, 2020. 131 s. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series. ISBN 978-0-367-28076-5. doi:10.4324/9780429299544.
 • HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2020. 229 s. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9602-8.
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi: Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-7363-968-6.
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK a Petr VODA. Parlament s lidskou tváří: Biografické aspekty české legislativní politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2019. 162 s. Politologická řada, sv. č. 77. ISBN 978-80-7325-491-9.
 • BALÍK, Stanislav. Od Markrabiny na Prostřední hora: Atlas historických bludovských map. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 123 s. ISBN 978-80-7325-458-2.
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics: From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6.
 • BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Lukáš FASORA a Marek VLHA. Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2016. 549 s. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7.
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek, RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada, sv. č. 60. ISBN 978-80-7325-417-9.
 • BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0.
 • BALÍK, Stanislav, Petr GONGALA a Kamil GREGOR. Dvacet let komunálních voleb v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2015. 159 s. Politologická řada, 53. ISBN 978-80-7325-381-3.
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Undemokratische Regime: Theoretische Verortung und Fallbeispiele. 1. vyd. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2015. 187 s. mimo edice. ISBN 978-3-8474-0728-7.
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 • BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 272 s. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8.
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-268-7.
 • BALÍK, Stanislav. Studie ke komunálním volbám 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5854-5.
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přepracované. Praha: Dokořán, 2012. 216 s. edice bod. ISBN 978-80-7363-266-3.
 • BALÍK, Stanislav, Vlastimil HAVLÍK, Vratislav HAVLÍK, Jakub KMEŤ a Petra SVAČINOVÁ. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011. 264 s. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7.
 • BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0.
 • BALÍK, Stanislav. Skauting v Bludově. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2010. 108 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-07-8.
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4.
 • BALÍK, Stanislav. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 198 s. Politologická řada, č. 29. ISBN 978-80-7325-174-1.
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
 • BALÍK, Stanislav a Stanislav BALÍK st. Bludovská škola v letech 1657-2008. 1. vyd. Bludov; Brno: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov; Studio Arx, 2008. 178 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-05-4.
 • BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7.
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada – č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4.
 • BALÍK, Stanislav, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Hynek FAJMON. (eds.) Dusivé objetí, Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. 1. vyd. Brno: CDK, 2006.
 • PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK (eds.). Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 315 s. není. ISBN 80-7325-104-3.
 • BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ (eds.). Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK, 2004. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4.
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6.
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
 • BALÍK, Stanislav. Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludovský monstrproces v letech 1950 – 1952. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 99 s. mimo edice. ISBN 80-85959-69-0.

Článek v odborném periodiku

 • DVOŘÁK, Petr a Stanislav BALÍK. Municipalities without elected councils: Causes of insufficient fulfilment of candidate lists in some municipalities in local elections in 2018. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2021, roč. 17, č. 1, s. 57-82. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2021-0003.
 • BALÍK, Stanislav a Petr FIALA. Československé volby 1935 a dolní parlamentní komora: rozdíly mezi poslanci pročeskoslovenských a antisystémových stran? Historický časopis. Slovak Academic Press, 2020, roč. 68, č. 2, s. 291-312. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2020.68.2.5.
 • BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. Kdo jsou iniciátoři místních referend v ČR? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 11, č. 2, s. 18-38. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/30_2018.
 • BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. The Discussion of Possible Savings based on the Efficiency Argument in the Smallest Municipalities? The Case Study of the Vysočina Region. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2019, roč. 15, č. 2, s. 333-354. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2019-0020.
 • JAROŠ, Bronislav a Stanislav BALÍK. Nové komunální volby v ČR 2002–2017: blokující menšiny? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 10, č. 1, s. 139-152. ISSN 1804-1302.
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni: Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.4.412.
 • VODA, Petr, Petra SVAČINOVÁ, Andrea SMOLKOVÁ a Stanislav BALÍK. Local and more local: Impact of size and organization type of settlement units on candidacy. Political Geography. Elsevier, 2017, roč. 59, July, s. 24-35. ISSN 0962-6298. doi:10.1016/j.polgeo.2017.02.010.
 • BALÍK, Stanislav. Vliv podoby exekutivní koalice na následné volební výsledky. Česká komunální politika v letech 1994–2014 jako výzkumné pole. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 49, č. 1, s. 37-54. ISSN 0049-1225.
 • BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia. Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 73-85. ISSN 1214-813X.
 • BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica. Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220.
 • BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X.
 • BALÍK, Stanislav. The Second Vatican Council and the Czechoslovak State. Religion, State and Society. Oxford: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, roč. 41, č. 1, s. 5-17. ISSN 0963-7494.
 • BALÍK, Stanislav. Církevní historiografie a interpretativní výzkum moderních dějin. Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, III., č. 6, s. 94-100. ISSN 1803-0068.
 • BALÍK, Stanislav a Libor HOSKOVEC. Formáty českých lokálních stranických systémů. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 28-46. ISSN 1801-6545.
 • BALÍK, Stanislav a Pavla ČIHÁKOVÁ. Kontinuita, stabilita, marginalita, dynamika. Volební chování v kraji Vysočina. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 3-27. ISSN 1801-6545.
 • BALÍK, Stanislav. Politická a stranická stabilita obecních orgánů 1990-2010. Případová studie obcí okresu Šumperk. Acta politologica. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 2., 3., s. 17-29. ISSN 1803-8220.
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. The Concept of Totalitarianism – Czech Reflections and Inspirations. DIVINATIO. Studia culturologica series. Sofia: MSHS Sofia, 2010, roč. 31, spring, s. 125-144. ISSN 1310-9456.
 • FIALA, Petr a Stanislav BALÍK. La Chiesa e i due stati. Identita nazionale e appartenenza religiosa. il Regno. Bologna: Centro Editorale Dehoniano, 2009, roč. 54, č. 10, s. 308-310. ISSN 0034-3498.
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 – a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie. Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 – 42, 23 s. ISSN 1612-9008.
 • BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, č. 1, s. 17-33. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Focus on elections: Remarks on the Contemporary Methodology for Classifying Non-Democratic Regimes. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1-29. ISSN 1801-6545.
 • BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? Prágai Tükör. Praha, 2006, XIV., č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3853.
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue. Praha: CSPV, 2006, XII, č. 2, s. 5-29. ISSN 1211-0353.
 • BALÍK, Stanislav. Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929-1935 a 1996-2002. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, č. 1, s. 38-60. ISSN 1801-6545.
 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav. Krajské volby 2004 mikroanalýza okresu Šumperk. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII., č. 1, s. 26-44. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav. KSČM a její vztah k minulosti. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247.
 • BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav. Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko – případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, roč. 4, 2-3, s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 2, s. 169-181. ISSN 1211-3247.
 • BALÍK, Stanislav. Postaveno ku cti a slávě Boží. Bludovské kapličky, sochy, kříže a Boží muka. Severní Morava: vlastivědný sborník (MDO). Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 2002, roč. 42, č. 84, s. 9-26. ISSN 0231-6323.
 • BALÍK, Stanislav a Lubomír KOPEČEK. Slovenské volby 2002 – překročení Rubikonu? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 • BALÍK, Stanislav. Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945-1948. Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strat. studia, 2002, roč. 2002, č. 00, s. 1-20. ISSN 1214-7737.
 • BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 96-106. ISSN 1211-3247.