O NÁS

Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, jehož zakladatelem je hlavní město Praha. Dlouhodobým cílem je vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa po vzoru významných zahraničních muzejních institucí (Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, Muzeum II. světové války v Gdaňsku, Dům teroru v Budapešti, Topografie teroru v Berlíně, Muzeum holocaustu ve Washingtonu či Jad Vašem v Jeruzalémě).

Zázemí pro vznik dočasné expozice nabídne Dům pážat na Hradčanech. Projekt jeho rekonstrukce a proměny v muzejní prostor připravujeme. Ambiciózní projekt rozsáhlé expozice by měl v budoucnu vzniknout v tribunách Strahovského stadionu. Muzeum paměti XX. století pořádá pro veřejnost nejrůznější akce: přednášky, semináře, debaty, konference, filmový festival, interaktivní procházky po významných historických místech a další on-line projekty. Program muzea je dostupný na jeho webových stránkách a sociálních sítích. V čele muzea stojí ředitel jmenovaný správní radou, která schvaluje plán práce na příslušný rok a výroční zprávu. Odborným poradním orgánem správní rady je kolegium. Kontrolu hospodaření a činnosti muzea provádí dozorčí rada.

Záznam z jednání zastupitelstva hl. m. Prahy o založení Muzea paměti XX. století (19. 9. 2019)  

 
 
Koncepce krátkodobého a dlouhodobého rozvoje Muzea paměti XX. století (předložená v únoru 2021 PhDr. Janem Kalousem, Ph.D. při výběrovém řízení na ředitele Muzea paměti XX. století) 
 
Muzeum paměti XX. století je členskou organizací Asociace muzeí a galerií České republiky (od r. 2020) a Platformy evropské paměti a svědomí (od r. 2021).
 


STRUKTURA MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ

ředitel

kancelář ředitele

oddělení historického vzdělávání

oddělení pro výstavnictví a sbírky


SPRÁVNÍ RADA

Bývalí členové správní rady

 • Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. – historik, Ústav světových dějin FF UK (od 19. 9. 2019 do 17. 8. 2021)
 • PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. – místostarostka MČ Praha 7, zastupitelka hl. m. Prahy, vysokoškolská pedagožka, architektka a historička (19. 9. 2019 – 18. 2. 2021)
 • JUDr. Jaroslava Janderová – zastupitelka hl. m. Prahy, advokátka, místopředsedkyně spolku Publicum commodum o.s. (19. 9. 2019 – 23. 1. 2021)
 • Bc. Mikuláš Kroupa – novinář, zakladatel a ředitel Post Bellum (19. 9. 2019 – 10. 4. 2020)

Zápisy z jednání správní rady

2021

2020

2019


DOZORČÍ RADA

 • Mgr. Zdeněk Zajíček – předseda dozorčí rady, zastupitel hl. m. Prahy, právník (od 19. 9. 2019)
 • Ing. Lubomír Brož – místostarosta MČ Praha 5, zastupitel hl. m. Prahy (od 19. 9. 2019)
 • Mgr. Ondřej Matějka – náměstek ředitele ÚSTR (od 19. 9. 2019)
 • JUDr. Jiří Pospíšil – europoslanec, zastupitel hl. m. Prahy, předseda správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových (od 19. 9. 2019)
 • Mgr. Petr Přenosil – člen výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost zastupitelstva hl. m. Prahy (od 19. 9. 2019)

Zápisy z jednání dozorčí rady

2020

2019


KOLEGIUM

Správní rada Muzea paměti XX. století jmenovala jako svůj poradní odborný orgán kolegium.

 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – bývalý ústavní soudce, rektor Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – politolog, děkan Fakulty sociálních studií MUNI
 • prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – vedoucí Katedry pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulty
 • Mgr. Petr Daubner – středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu
 • prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. – ředitel Ústavu světových dějin FF UK
 • Mgr. et Mgr. Viola Jakschová – historička a projektová koordinátorka
 • JUDr. Ivana Janů – předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně a soudkyně mezinárodního trestního soudu v Haagu
 • prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – publicista, člen katedry divadelní vědy na FF UK
 • Dr. Łukasz Kamiński – ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN
 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. – kunsthistorička, rektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
 • PhDr. Jan Koura, Ph.D. – historik, zástupce ředitele Ústavu světových dějin FF UK
 • doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. – Archiv HMP, zaměřuje se na soudní archiválie
 • doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury
 • doc. RNDr. Martin Palouš – bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu
 • Ludmila Rakušanová – novinářka, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa
 • Ing. Michael Rund – ředitel Muzea Sokolovska
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – historik a muzejník, náměstek ředitele Národního muzea, přednáší na FF UK
 • Dr. Paweł Ukielski – zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání
 • Mgr. Martin Vadas – dokumentarista
 • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – historik, bývalý ředitel ÚSTR

Zasedání kolegia Muzea paměti XX. století


PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ