PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. (*1966)

kontakt

 • Muzeum paměti XX. století, Opletalova ulice 22, Praha 1
 • telefon +420 603 860 454
 • e-mail: jan.samohyl @ mpxx.cz

vzdělání

 • 1982–1986 SPŠ Grafická v Praze; obor: Fotografie (maturita)
 • 1986–1989 Pedagogická fakulta UK v Praze; obor: Český jazyk a výtvarná výchova (nedokončeno)
 • 1989–1994 Katolická teologická fakulta UK v Praze; obor: Teologie (Mgr.)
 • 2007 rigorózní řízení na CMTF UP v Olomouci; obor: Křesťanská výchova (PhDr.)
 • 2003–2007 doktorské studium na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích; obor: Teologická antropologie a etika (Th.D.); v roce 2017 titul nahrazen na Ph.D., dle novelizovaného VŠ zákona

profesní curriculum

 • 1994–1995 Státní gymnázium v Říčanech u Prahy (osmileté a čtyřleté gymnázium); předměty: Základy společenských věd, Český jazyk, Latina
 • 1995–1996 Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech u Prahy (osmileté a čtyřleté gymnázium); předměty: Základy společenských věd, Český jazyk
 • 1996–1998 vedoucí Azylového domu sv. Pavla v Českých Budějovicích
 • 1996–2006 externí pedagog na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích
 • 1998 poradce ministra kultury Ing. J. Talíře
 • 1998–2008 pedagog na Česko-anglickém gymnasiu v Českých Budějovicích (osmileté a čtyřleté gymnázium); předměty: Základy společenských věd, Dějepis
 • 2001–2014 externí pedagog na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích
 • 2006–2020 externí pedagog na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích; předmět: Filosofický seminář
 • 2006–2016 odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích; odborné zaměření: křesťanství a judaismus, česká filosofie, filosofie náboženství
 • 2008–2012 pověřen vedením Katedry filosofie a religionistiky na TF JU
 • 2012–2016 vedoucí Katedry filosofie a religionistiky na TF JU
 • 2016–2017 lektor na Katolické teologické fakultě UK v Praze
 • 2017–2020 ředitel Církevní základní školy ORBIS-PICTUS v Táboře
 • od r. 2020 pracovník oddělení historického vzdělávání pro oblast edukace v Muzeu paměti 20. století v Praze

edukační projekty

 • projekt OP VVV 664 název: Společenství praxe; Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností; Pedagogická fakulta UK v Praze 2017–2019
 • projekt OP VVV název: Šablony II OP VVV pro CZŠ ORBIS-PICTUS; ZŠ Tábor 2018–2020
 • projekt Místní akční plán vzdělávání II v ORP Tábor; MAS Tábor 2019–2021
 • grantový program Jižní Čechy husitské název projektu: M. Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu; Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích 2015 

bibliografie (výběr)

 • „Židovské inspirace křesťanství“, JAN SAMOHÝL, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2017, ISBN 978-80-7195-929-8, počet stran: 199
 • „Nikdy jsem nejel v shrnuté kapuci, ale zřejmě, s tváří odkrytou (Filosofická a teologická reflexe dopisů M. Jan Husa)” Studia theologica, 4/2015, Olomouc, ISSN 1212-8570, s. 221-237.
 • „Lidská osoba jako Já, které se daruje Ty (Pojetí dialogického personalismu u Karla Vrány)“ Universum, 1/2016, Praha, ISSN 0862-8238, s. 42-43.
 • „Domov v dávném původu, Filosofická reflexe pojetí přírody jako prasvátosti“, in VLČKOVÁ (ed.), Znamení víry v krajině, České Budějovice: Mýtiny, 2019, ISBN 978-80-270-5431-2, s. 44–47.
 • „Wachsen und Tragen oder wie man auch Autorität und Toleranz im religiösen Kontext reflektieren kann“ in ŠTĚCH, ROEBBEN, When East and West meet, Svitavy: Trinitas, 2019, ISBN 978-80-86885-46-9, s. 214–219.