Lída Rakušanová (*1947)

Lída Rakušanová

profesní zaměření

novinářka a publicistka se zaměřením na historii komunistické totality, česko-německé vztahy a Evropskou unii

kontakt

profesní curriculum

 • říjen 1968 emigrace do SRN
 • do 31. 12. 1994 senior program editor v Radio Free Europe v Mnichově, politická komentátorka se zaměřením na Československo, střední a východní Evropu, NATO a EU
 • od r. 1995 volná novinářka, spolupráce s Českým rozhlasem a s Českou televizí
 • od r. 1998 spolu s Jiřím Krejčíkem jr. autorka 25 TV- dokumentů o vývoji české společnosti
 • od r. 1995 korespondentka z Prahy pro německy mluvící země
 • od r. 2004 do srpna 2016 spolupráce s vydavatelstvím regionálního tisku Vltava Labe Press
 • od r. 1993 Členka Asociace evropských novinářů, od 1. 10. 2004 do 16. 10. 2005 prezidentka této asociace, členka Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra
 • od r. 2016 členka Etické komise vlády České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (delegována Ústavem pro studium totalitních režimů).

bibliografie

 • RAKUŠANOVÁ, Ludmila: Dagmar a Václav Havlovi, dva osudy v jednom svazku. nakladatelství Gallery, Praha, 1997
  RAKUSAN, Ludmila: Dagmar und Vaclav Havel, eine Prager Geschichte. nakladatelství Langen Müller, Mnichov 1999.
 • RAKUŠANOVÁ, Lída: Svobodná v Evropě. nakladatelství Book Dock, Praha 2020.

ocenění

 • 1994 česká laureátka EU-ceny Žena Evropy
 • 1997 Cena česko-německého porozumění
 • 2000 Cena Jana Palacha
 • 2002 Cena ministra životního prostředí
 • 2011 Vyznamenání Zlatá Lípa ministra obrany
 • 2012 Cena Jiřího Ješe za komentář
 • 2019 Cena Opus vitae Nadace literární fond za špičkovou novinářskou práci a prosazování hodnot svobody a demokracie před rokem 1989 i po něm