Vzdělávací akce

Semináře, workshopy, konference

Odborný seminář Dokumentární film v muzejní expozici ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy

Dne 12. 9. 2022 proběhl odborný seminář pro muzejní pedagogy, muzejní odborníky, zaměstnance archivů a odbornou veřejnost.

Moderní muzea a výstavní projekty využívají pro zvýšení přitažlivosti i názornosti čím dál častěji i multimediální prvky, mezi jinými i projekce či monitory s dokumentárními záběry či animovanými fotografiemi. Jaké mohou být způsoby zapojení filmu do expozice, jaká to může mít úskalí, a jak se vyrovnat s neustálým vývojem na poli multimediálních prvků, který způsobuje, že nákladné expoziční součásti mohou vypadat už za pár let zastarale? Své příspěvky na semináři přednesli zástupci významných polských i českých paměťových a výstavních institucí.

Hosté: Alicja Knast, Robert Kostro, Paweł Ukielski, Pavel Štingl, Petr Blažek.

Moderoval: Jan Samohýl

 

 

 

 

 

Historické procházky Prahou pro školy

Naše muzeum nabízí školám historické procházky s možností diskuze k tématům 20. století. Jedná se přibližně 1,5 hodinovou procházku v centru Prahy v doprovodu historika. Pro školy jsou tyto akce zdarma. Aktuálně nabízíme tato témata: Únor 48 (PhDr. Jan Kalous, Ph.D.), Po stopách Jana Palacha (PhDr. Petr Blažek, Ph.D.) a Kubistickou Prahou (PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.). Připravujeme další procházky s našimi lektory. Konkrétní termín a čas společně domluvíme. Kontaktujte nás prosím na adrese: jan.samohyl@mpxx.cz. Těšíme se na setkání.

Vybrané uskutečněné vzdělávací akce

Rudé století

Muzeum paměti XX. století připravilo v roce 2021 několik komentovaných prohlídek výstavy Rudé století pro školy a veřejnost. V rámci projektu Mediální dům Preslova připravili studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, se kterou Muzeum paměti XX. století dlouhodobě spolupracuje, reportáž z vernisáže této výstavy.

Únor 48

Při příležitosti výročí událostí 25. února 1948 Muzeum paměti XX. století v roce 2021 připravilo vzdělávací on-line pořad Únor 48. Součástí pořadu je dokumentární film koncipovaný jako historická procházka Prahou a diskuse s historikem Janem Kalousem, která se 18. února 2021 uskutečnila ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou.

Festival Nezlomní a obětovaní

Součástí festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní, který připravilo ve dnech 10. až 14. listopadu 2021 Muzeum paměti XX. století v Praze, byly rovněž vzdělávací pořady. Zájem škol i přes omezení dané koronavirovou pandemií byl velmi dobrý. Těšíme se na třetí ročník festivalu, který se uskuteční v listopadu 2022.

Ze studentských ohlasů na druhý ročník festivalu:

„Celá akce byla velmi zajímavá a myslím, že skvěle zorganizovaná. Odehrávala se v příjemném prostředí kina Bio Oko. Jako první jsme shlédli dokument o Vlastě Chramostové a jejím manželovi, který byl opravdu zajímavý, upřímný a obohacující. Dozvěděli jsme se spoustu pikantností z jejich života, jak osobního, tak profesního. Druhý dokument o kultu osobnosti Julia Fučíka už sice tolik poutavý nebyl, ale vše vynahradila debata s jednou z nejznámějších českých režisérek, Helenou Třeštíkovou. Celkově akci hodnotím velmi kladně a v případě dalších podobných nabídek bych neváhal.“

„Festival NEZLOMNÍ A OBĚTOVÁNÍ mě bavil a bylo to po delší době zajímavé ozvláštnění výuky. Více mě zaujal první dokument s Vlastou Chramostovou a Stanislavem Milotou. Líbilo se mi také to, že o filmech promluvili jejich autoři a sdělili nám detailnější informace.“

„Festival dokumentárních filmů o zvláštním věku vlády jedné strany vnímám pro nás, mladé lidi, stále jako přínosný a aktuální, neboť přijde jednoho dne doba, kdy stejně tak i na nás padnou směrodatná rozhodnutí o našem státu. Přestože jízda vlakem přes půl republiky byla vykoupena našim spánkem, v Praze nám to bylo vynahrazeno možností pohovořit o době a díle samotném s jeho tvůrci a historiky. Zájezd to byl celkově zdařilý a jsem rad, že jsem měl možnost účastnit se.“