Muzeum paměti XX. století

Muzeum paměti XX. století je zcela novou pražskou paměťovou institucí. Symbolicky k datu 17. listopadu 2019 tento zapsaný ústav zřídilo Hlavní město Praha.

Začátkem roku vznikl tým odborníků, kteří si vzali za cíl vytvoření moderní paměťové instituce po vzoru např. Muzea Varšavského povstání ve Varšavě, Muzea II. světové války v Gdaňsku, Domu teroru v Budapešti, Topografie teroru v Berlíně, Muzea holocaustu ve Washingtonu či Jeruzalémě. U nás totiž muzeum takového formátu stále chybí.

Cílem Muzea je zachování historické paměti v souvislosti se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa“, připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí. Muzeum paměti XX. století chce stimulovat zájem o historii. Chce přispívat k poznání a inspirovat a podněcovat k přemýšlení o české společnosti a o osudech jednotlivých občanů, především jejich konfrontaci s totalitními režimy. Chce ale také vnímat 20. století v komplexnosti „světlých i temných“ období české společnosti. 

Program

Do vytvoření stálé expozice pořádáme nejrůznější akce pro veřejnost. Srdečně vás zveme:

24. 2. / Zločiny komunismu / veřejný seminář / více
Senát PČR, začátek 9:00
Panelisté: Jan Kalous, Petr Blažek, David Svoboda, Tomáš Czernin

26. 2. / Mene Tekel: České ozvěny díla George Orwella / více
Malý sál Městské knihovny, Mariánské nám., 16:00 – 17:30
Hosté: Jan Kalous, Petr Blažek, Jiří Šesták, Jiří Sozanský
Program festivalu: www.menetekel.cz

24. 3. / 100 let Ústavy / debata / více
Knihovna Václava Havla, začátek 18:00
Hosté: Jan Kuklík, Jan Wintr, Michael Žantovský / moderuje: Petr Blažek
Z důvodu současných vládních opatření ZRUŠENO!

29. 4. / Jan Patočka – nejen filosof, nejen chartista / debata / více
Knihovna Václava Havla, začátek 19:00
Hosté: Jan Sokol, Martin Palouš, Ivan Chvatík / moderuje Jan Samohýl