Doc. PhDr. Petr Koura, PhD. (*1978)

Petr Koura

badatelské zaměření

 • české politické a kulturní dějiny 20. století
 • dějiny protektorátu Čechy a Morava
 • česko-německé vztahy ve 20. století
 • nacistická a komunistická propaganda
 • dějiny jazzové hudby v českých zemích
 • vzpomínková kultura
 • obraz historických událostí v hraném filmu
 • česká filmová historie  

kontakt

E-mail: koura.petr@seznam.cz, petr.koura@pedf.cuni.cz

profesní curriculum

vzdělání

 • 2002–2010 – postgraduální studium (Ph.D.), Ústav českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní program historické vědy/české dějiny; téma disertační práce: Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava, školitel prof. Jan Kuklík, doc. Jana Čechurová
 • 2003 – rigorózní zkouška (PhDr.), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1996–2002 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – politologie, specializace II. cyklu – nejnovější české dějiny; téma diplomové práce: Osobnost podplukovníka Josefa Balabána v rámci československé protinacistické rezistence, vedoucí prof. Robert Kvaček
 • 1992–1996 – Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

dosavadní zaměstnání a praxe:

 • od května 2017 – ředitel obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem
 • od září 2014 – Katedra dějin a didaktiky dějepisu, odborný asistent
 • září 2013 – květen 2015 – Živá paměť, o. p. s., práce na projektu on-line výukové platformy Nucená práce 1939–1945 (ve spolupráci s Freie Universität v Berlíně, projekt podpořen německou nadací Erinnerung – Verantwortung – Zukunft) 
 • leden 2012 – prosinec 2014 – FF UK, Ústav českých dějin, vědecký pracovník v rámci postdoktorského grantu GAČR
 • duben 2006 – prosinec 2011 – FF UK, Ústav českých dějin, odborný pracovník v rámci výzkumného záměru (poloviční úvazek) 
 • červen 2009 – prosinec 2011 – Forschungsstelle für die böhmischen Länder Collegium Carolinum v Mnichově; stipendista, projekt Musealisierung der Erinnerung
 • září 2008 – březen 2009 – Collegium Bohemicum, obecně prospěšná kulturně vzdělávací a vědecká společnost v Ústí nad Labem, stipendista
 • leden 2007 – květen 2008 – Ministerstvo vnitra ČR, posléze Ústav pro studium totalitních režimů; vedoucí publikačního oddělení a šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny
 • únor 2003 – leden 2007 – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR; odborný pracovník Oddělení pro dějiny 2. světové války, okupace a odboje 
 • březen 2001 – leden 2003 – Českoněmecký fond budoucnosti – Kancelář pro oběti nacismu, referent, ověřování žádostí o přiznání odškodnění za nucené nasazení v době druhé světové války

ocenění

 • ocenění v rámci soutěže vysoce kvalitních monografií UK (2018) za publikaci Swingaři a potápky v protektorátní noci
 • cena Miroslava Ivanova v hlavní kategorii pro mladé autory do 39 let (2017, za publikaci Swingaři a potápky v protektorátní noci)
 • cena Nadačního fondu Neuron pro mladé vědce v kategorii společenské vědy za rok 2015  
 • ocenění v rámci soutěže vysoce kvalitních monografií UK (2012, spolu s Pavlínou Kourovou za publikaci České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce)
 • cena Jana Palacha Filosofické fakulty UK za publikaci Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ (2004)

popularizační činnost

 • spolupráce s Českou televizí a Českým rozhlasem na pořadech s historickou tematikou (Historie věčně živá, Historie.cs)
 • několik desítek popularizačních článků v periodickém a denním tisku – Lidové noviny (příloha Orientace), Mladá fronta Dnes (příloha Kavárna), Respekt, Kulturní týdeník A2, Reflex, Xantypa, Echo 24

spolupráce na filmových projektech

 • Scénárista čtyř dílů cyklu Heydrich – konečné řešení (ČT, 2011–2012)
 • Odborný poradce seriálů České století (ČT, 2013–2014), Bohéma (ČT, 2016)
 • Odborný poradce hraných filmů, např. Ztraceni v Mnichově (2015), Krycí jméno Holec (2016), Jan Palach (2018), Poslední závod (2021) 

spolupráce na divadelních projektech

 • Odborný poradce při inscenaci hry Pankrác 45 (2015), Švandovo divadlo
 • Odborný poradce při inscenaci hry 28. říjen den po dni (2018), Studio Ypsilon
 • Odborný poradce při inscenaci hry Spálená 16 (2019), Studio Ypsilon