Programová rada

Programová rada festivalu Nezlomní a obětovaní je poradním orgánem ředitele Muzea paměti XX. století. Minimální počet programové rady je dvanáct členů. Hlavní rolí programové rady jsou odborné konzultace týkající se obsahových otázek spojených s filmovým festivalem Nezlomní a obětovaní, zejména koncepce festivalu a výběru snímků zařazených do programu festivalu. Zasedání programové rady svolává její předseda, kterého jmenuje z členů ředitel Muzea paměti XX. století, podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. O činnosti programové rady se pořizuje zápis.

Členové programové rady

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (předseda)
Mgr. Veronika Bendová
prof. Mgr. Jaroslav Brabec
PhDr. Michal Bregant
Arkadiusz Golębiewski
PhDr. Jana Hádková
Mgr. Petr Kopal, Ph.D.
JUDr. Hana Kordová Marvanová
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Maciej Ruczaj, Ph.D.
Mgr. Daniel Růžička
PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.
doc. MgA. Olga Sommerová
Marek Vítek
Mgr. Pavel Štingl
Mgr. Martin Vadas
Mgr. Ing. Kristina Vlachová
prof. PhDr. Jiří Voráč – dramaturg soutěžní sekce studentských filmů
Mgr. Hana Zdražilová, MSc.

Kontakt

PhDr. Petr Blažek, Ph.D., předseda programové rady festivalu Nezlomní a obětovaní
petr.blazek@mpxx.cz