JUDr. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. (*1989)

Tomáš Jirsa

badatelské zaměření

  • Kolektivizace zemědělství v Československu
  • politické soudní procesy v 50. letech 20. století
  • hospodářské dějiny a dějiny evropské integrace
  • československá meziválečná diplomacie a mnichovská dohoda

kontakt

profesní curriculum 

vzdělání

  • 2017–2022 Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra evropského práva, doktorské studium, udělen titul Ph.D., téma disertační práce: Status rodiny unijních občanů jako odvozených beneficientů práva volného pohybu osob v EU, školitel: prof. Michal Tomášek
  • 2018–2019 Universiteit Antwerpen, Antverpy, Belgie, program Erasmus+, evropské právo (10 měsíců)
  • 2017 Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra evropského práva, rigorózní zkouška, udělen titul JUDr.
  • 2016 Université du Luxembourg, Lucembursko, meziuniverzitní dohoda (5 měsíců)
  • 2009–2016 Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor právo a právní věda, magisterské studium, udělen titul Mgr., téma diplomové práce: Právní postavení rodinných příslušníků unijních občanů ve světle evropského práva, vedoucí: prof. Harald Christian Scheu
  • 2014–2016, 2019 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor historie – české dějiny v evropském kontextu, navazující magisterské studium, udělen titul Mgr., téma diplomové práce: Kolektivizace zemědělství v okrese Strakonice, vedoucí: prof. Michal Stehlík
  • 2009–2013 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor historie, bakalářské studium, udělen titul Bc., téma bakalářské práce: Kolektivizace v obci Němětice v letech 1950–1960, vedoucí: prof. Michal Stehlík
  • 2005–2009 Gymnázium Voděradská, Praha 10

dosavadní zaměstnání a praxe

  • od 2021 Muzeum paměti XX. století – člen správní rady Muzea paměti XX. století
  • od 2018 Ministerstvo vnitra ČR – legislativec na odboru azylové a migrační politiky
  • 2015–2018 Ministerstvo financí ČR – právník kanceláře náměstka ministra na sekci Majetek státu
  • 2015 Ministerstvo financí ČR – právník na odboru realizace ekologických zátěží vzniklých před privatizací

ocenění

  • cena Fragmenty paměti (2017) za badatelskou práci spočívající v připomínání období kolektivizace v Československu – Festival proti totalitám Mene Tekel, Senát ČR

bibliografie

  • JIRSA, Tomáš. Kulacké procesy v okrese Strakonice v polovině 50. let. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.). Československo v letech 1954-1962. Praha: ÚSTR a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 2015, s. 326–337.
  • JIRSA, Tomáš. Právo na respektování rodinného života a princip zohlednění nejlepších zájmů dítěte v judikatuře Evropského soudu pro lidská práv a soudního dvora EU ve vztahu k institutu islámského práva „kafala“. In: SVOBODOVÁ, Magdaléna – SCHEU, Harald Christian – GRINC, Jan. Listina základních práv Evropské unie. Deset let v praxi – hodnocení a výhled. Praha: Auditorium. 2019, s. 173–193.
  • Kolektiv autorů. Soubor zákonů. Cizinecké právo – unijní legislativa. Stav ke dni 3. 9. 2019. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.
  • JIRSA, Tomáš – ŠŤASTNÝ, Petr. Pathways to Citizinship for Third-Country Nationals in EU Member States. Praha: Ministerstvo vnitra. 2020.
  • JIRSA, Tomáš. Omezení volného pohybu osob v EU v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Jurisprudence, 2020, roč. 29, č. 6, s. 32–38.