Hledáme sbírkové předměty

Vedle připomenutí klíčových událostí a osobností, odpůrců a obětí totalitních režimů a mechanismů fungování těchto režimů klademe důraz i na připomenutí hodnot lidských práv, důležitost demokratické kultury. Zajímá nás ovšem také rodinná paměť a předměty dokumentující každodenní život. Oblastí sběru je vedle hlavního města Prahy také celé území republiky, s přirozenými přesahy do zahraničí. Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o darování či zapůjčení předmětů. Uvítáme také možnost vytvoření digitálních kopií u listinných pramenů či fotografií. Velmi děkujeme za Vaši ochotu podílet se na vytváření sbírek nového muzea. V případě zájmu se, prosím, obracejte kurátora výstav Mgr. Kryštofa Zemana (krystof.zeman@mpxx.cz) nebo vedoucího oddělení sbírek PhDr. Víta Fojtka PhD., (vit.fojtek@mpxx.cz) nebo případně sekretariát muzea, který Vám zprostředkuje kontakt na další odborné pracovníky.