Základní informace

Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, jehož zakladatelem je hlavní město Praha. Dlouhodobým cílem je vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa po vzoru významných zahraničních muzejních institucí (Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, Muzeum II. světové války v Gdaňsku, Dům teroru v Budapešti, Topografie teroru v Berlíně, Muzeum holocaustu ve Washingtonu či Jad Vašem v Jeruzalémě).

Zázemí pro vznik stálé expozice nabídne Dům pážat na Hradčanech, který se nyní rekonstruuje. Muzeum paměti XX. století pořádá pro veřejnost nejrůznější akce: přednášky, semináře, debaty, konference, filmový festival, historické procházky po významných historických místech a různé on-line projekty. Program muzea je dostupný na jeho webových stránkách a sociálních sítích. V čele muzea stojí ředitel jmenovaný správní radou, která schvaluje plán práce na příslušný rok a výroční zprávu. Odborným poradním orgánem správní rady je kolegium. Kontrolu hospodaření a činnosti muzea provádí dozorčí rada.

Důležité dokumentyPlány činnosti a výroční zprávy

2024

2023

2022

2021

2020


Koncepční dokumenty


Muzeum paměti XX. století je členskou organizací Asociace muzeí a galerií České republiky (od r. 2020) a Platformy evropské paměti a svědomí (od r. 2021).