JUDr. Hana Kordová Marvanová (*1962)

profesní zaměření

 • advokátka
 • ústavní právo
 • bytová problematika
 • justice a spravedlnost
 • vyrovnání se s komunistickou minulostí

 kontakt

 profesní curriculum

 • do r. 1989 – účast na aktivitách v disentu, přepisování undergroundového časopisu Vokno a další samizdatové literatury, v r. 1988 spoluzakladatelka Nezávislého mírového sdružení, nezávislé iniciativy spolupracující s Chartou 77
 • 1988 – zatčena za účast na demonstraci k 20. výročí okupace Československa a přípravu demonstrace k 70. výročí založení Československa
 • 1989 – v květnu odsouzena k trestu 10 měsíců odnětí svobody za pobuřování, ve vězení strávila 6 a půl měsíce. Během sametové revoluce patřila k zakladatelům Občanského fóra
 • 1990 – poslankyně České národní rady za OF
 • 1991-1998 – poslankyně Parlamentu za ODS
 • 1998 – zastupitelka MČ Praha 2
 • 2001-2002 – předsedkyně strany Unie Svobody
 • 2002-2003 – poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Unii svobody
 • 2018-2023 – radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení
 • od r. 2022 – senátorka PČR
 • Od r. 1998 působí v advokacii, angažuje se v protikorupčních občanských iniciativách, z pozice advokátky rozkrývala kauzy závažné kriminality, např. H-Systém, IPB, Nomura, OKD a další. Podílela se jako poslankyně na schválení Ústavy ČR, zákona o Ústavním soudu, zákonů o veřejnoprávních médiích, zákona o protiprávnosti komunistického režimu a dalších.