Historie festivalu

První ročník festivalu Nezlomní a obětovaní se uskutečnil od 10. do 12. listopadu 2020 a představil snímky českých, slovenských a polských tvůrců: Olgy Sommerové, Martina Vadase, Heleny Třeštíkové, Pavla Štingla, Kristiny Vlachové, Arkadiusze Gołębiewského a řady dalších. Partnerem prvního ročníku byl Polský institut v Praze, který zprostředkoval také několik polských snímků. Všechny filmy, úvody a diskuse byly přenášeny on-line z BIO OKO. Záznamy úvodního a závěrečného ceremoniálu, všech úvodů a besed k jednotlivým filmům jsou také zdarma dostupné na webovém portálu festivalu. Jsou zde také dostupné filmy, buď odkazem na YouTube či na webový portál České televize. I když jste nestihli sledovat první ročník festivalu on-line, je možné se tímto způsobem zúčastnit dodatečně. Můžete si také poslechnout podcasty, které jsme připravili k festivalu. Petr Blažek, Jan Kalous, Maciej Ruczaj přibližují vznik festivalu a vybrané filmy.

Na festivalu se předávají dvě ceny Strážce paměti (nesoucí od letošního roku plný název Cena Jaroslavy Janderové Strážce paměti) a Tvůrce paměti. První z nich získala v roce 2020 režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová za celoživotní dílo. Druhá cena za činnost usilující o obranu a obhajobu paměti byla udělena Arkadiuszovi Gołębiewskemu, polskému režisérovi a řediteli festivalu dokumentárních filmů NNW v Gdyni.

Druhý ročník filmového festivalu se uskutečnil od 10. do 14. listopadu 2021. Program prvního a závěrečného dne se odehrál v Domě pážat, který se v současnosti upravuje na sídlo Muzeum paměti XX. století. Pro návštěvníky byly připraveny prohlídka budovy, výstava, koncert, promítání filmů a diskuse. Od 11. do 13. listopadu 2021 se dokumentární snímky promítaly stejně jako v roce 2020 v BIO OKO. Součástí programu byly také vzdělávací pořady pro školy. Pro návštěvníky festivalu byl vydán katalog.  Cenu Tvůrce paměti získal polský režisér Maciej Drygas a Cenu Jaroslavy Janderové Strážce paměti obdržel ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota.

Druhý ročník festivalu vznikl za podpory hl. m. Prahy a Česko-polského fóra. Partnery festivalu byly Polský institut v Praze, Česká televize, Národní filmový archiv, Památník Ticha a Vojenský historický ústav.

Třetí ročník filmového festivalu se uskutečnil od 7. do 12. listopadu 2022. Program se uskutečnil v BIO OKO a v Kampusu Hybernská. Součástí programu byly také vzdělávací pořady pro školy. Pro návštěvníky festivalu byl vydán katalog.

Uvedeno bylo celkem 31 snímků (včetně studentských) a jeden komponovaný pořad (vybrané filmové týdeníky z roku 1942). Z 31 snímků byly čtyři hrané filmy. Letošní ročník poprvé doprovázela studentská soutěž, které se zúčastnily filmy z produkce FAMU do stáří max. 5 let od vzniku. O cenu soutěžilo celkem 8 snímků, z toho čtyři krátké animované dokumenty a čtyři přibližně hodinové dokumentární snímky. Tematicky se zaměřovaly na dějiny 20. století. Hlavní cenu získala režisérka Haruna Honcoop za svůj experimentální crossoverový dokument Na věčné časy – relikty architektury socialistické éry. Porota se rozhodla udělit ještě dvě zvláštní uznání: Jiřímu Strejcovskému za snímek Komplex epopeje, zabývající se příběhem Slovanské epopeje Jiřího Muchy, a Davidu Daenemarkovi za krátký animovaný film Inscenace No1948.

Další novinkou byly doprovodné semináře a workshopy pro studenty. Těchto programů se konalo celkem pět. Jako jisté preludium festivalu proběhl už v pondělí 12. 9. 2022 odborný seminář pro pracovníky v archivech a muzejnictví s názvem Dokumentární film v muzejní expozici ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze. Na tomto semináři vystoupili odborníci z Polska a České republiky. Dále se uskutečnil seminář konaný ve spolupráci s Českou televizí a nazvaný Mezi fikcí a skutečností – Historie ve filmu, dokumentu a zpravodajství, který se zabýval např. hranicemi autorské licence při zpracovávání skutečných událostí a mnoha dalšími tématy. V úterý 8. listopadu 2022 se v Kampusu Hybernská uskutečnil seminář Petra Koury a Petra Blažka s názvem Filmové reflexe atentátu na Heydricha – s ukázkami z různých snímků, které na téma útoku na Heydricha vznikly napříč časem i hranicemi. Muzeum do programu festivalu zařadilo dva workshopy pro studenty: Jak vzniká dokumentární film a Nové trendy v dokumentaristice. Obou těchto workshopů se účastnili hosté festivalu z Polska – režisér a ředitel festivalu NNW Arkadiusz Gołębiewski a novinář Martin Wikɬo. Těchto workshopů se zúčastnilo asi 60 studentů. Dalšími hosty festivalu Nezlomní a obětovaní byly například režisérky Olga Sommerová, Edita Mildažyté (Litva) a Anna Grusková (Slovensko) či dokumentaristka a válečná reportérka z Ukrajiny Sněžana Potapčuk.

Součástí festivalu byly tři dopolední bloky projekcí pro školy, během nichž bylo promítnuto šest snímků s průměrnou návštěvností 290 studentů na den / 2 projekce. Promítání byla i letos doprovázena debatami s pozvanými režiséry a historiky. Program festivalu byl doplněn o vernisáž výstavy Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička (1914-1996), která se uskutečnila v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné 7. listopadu 2022. Předposlední den festivalu byla udělena ocenění: Cenu Tvůrce paměti převzal dokumentarista a kameraman Martin Vadas, který se ve svých filmech dlouhodobě zabývá vyrovnáváním s totalitní minulostí. Druhé festivalové ocenění, Strážce paměti – Cena Jaroslavy Janderové, určené pro osobnosti, které se nejrůznějším způsobem dlouhodobě snaží o udržení historické paměti, obdržel na závěrečném ceremoniálu undergroundový filmař Petr Prokeš.

Třetí ročník festivalu vznikl za podpory hl. m. Prahy a Česko-polského fóra. Partnery festivalu byly Polský institut v Praze, Česká televize, Národní filmový archiv, Památník Ticha, Vojenský historický ústav, Univerzita Karlova a Kampus Hybernská.