Mgr. Kryštof Zeman (*1988)

Badatelské zaměření

 • politické procesy 50. let v komunistickém Československu
 • dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí
 • sportovní dějiny
 • dějiny třetího, protikomunistického odboje
 • opozice a odpor proti komunistickému režimu v období normalizace
 • osobnost Konrada Adenauera

Kontakt

 • email: krystof.zeman@mpxx.cz

Vzdělání

 • 2020 až dosud: Pedagogická fakulta University Karlovy – Katedra dějin a didaktiky dějepisu – doktorský studijní program Historie ve veřejném prostoru (disertační práce Prohra bez lítosti aneb neohrožená špionážní činnost Josefa Potočka, Václava Kvíčery a spol. proti komunistickému režimu v Československu, její odhalení a důsledky.)
 • Filozofická fakulta University Karlovy – Ústav českých dějin (absolutorium 2018), magisterský titul z oboru Historie – České moderní a soudobé dějiny v evropském kontextu (diplomová práce „Bachaři, vězně politického nenáviděti budeš!“ Tzv. borská vzpoura jako prostředek k utužení disciplíny uvnitř Sboru vězeňské stráže?)

Profesní curriculum

 • od 2022 Muzeum paměti XX. století – kurátor výstav
 • od 2022 vedení odborných seminářů na Pedagogické fakultě UK – Katedře dějin a didaktiky dějepisu (Politické procesy 50. let v komunistickém Československu, České a obecné dějiny, Vizuální a mediální kultura)
 • 2018-2022 Collegium Bohemicum o. p. s. – práce na realizaci stálé výstavy Naši Němci – psaní odborných textů (např. Český zemský sněm a medailony jeho poslanců, německé prvorepublikové strany, německý sport v období první republiky, automobilový průmysl v Sudetech, Češi a Němci v 1. světové válce, kult sv. Jana Nepomuckého), provádění rešerší, obstarávání exponátů, komunikace s archivy a dalšími partnery, produkční činnost atd.
 • od 2016 zakladatel a jednatel firmy ARNELI s. r. o.
 • licencovaný fitness trenér

Bibliografie a další odborná činnost

 • ZEMAN, Kryštof: Podivuhodný příběh Emericha Ratha, In: Revue XX. (ročenka Muzea paměti XX. století), roč. 2 (2022), s. 21–35
 • BLAŽEK, Petr – FOJTEK, Vít – KALOUS, Jan – ZEMAN, Kryštof: Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička. Muzeum paměti XX. století, 2022
 • odborný poradce na filmu Poslední závod (premiéra 2022)
 • autor textů k osobnosti sv. Jana Nepomuckého pro webovou stránku www.najdisvehonepomuka.cz (včetně textů k více jak tisícovce památek, jež se vážou k sv. Janu Nepomuckému) – projekt propojený s výstavou Naši Němci

 

 

.