Tématické výstavy

 

Muzeum paměti XX. století působí jako paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová instituce. Klíčovou oblastí je výstavní činnost. V současné době pracujeme na přípravě stálé expozice v Domě pážat, který se bude adaptovat na sídlo muzea. Zároveň připravujeme společně s partnerskými institucemi menší výstavy, k nimž pořádáme komentované prohlídky pro školy i veřejnost. Informace o dosavadních výstavách jsou na samostatných stránkách, kde vedle jiného najdete také videozáznamy prohlídek některých z nich.