Svědectví pamětníků

Muzeum paměti XX. století natáčí rozhovory se zajímavými svědky dějinných událostí, zachycuje společenské, politické, hospodářské a kulturní dění na území někdejšího Československa a dnešní České republiky během 20. století. Témata jsou volena v souvislosti s dočasnými výstavami i s chystanou stálou expozicí v Domě pážat na Hradčanech.