Sbírky

Sbírky – úvod

Jednou z hlavních forem činnosti Muzea paměti XX. století je sbírkotvorná činnost. Zaměřujeme se na předměty, které chceme využít pro tematické výstavy a stálou expozici. Dokládají vývoj ve 20. století v oboru českých a československých dějin se zaměřením na dějiny Prahy. Sbírky jsou koncipovány jako živý organismus, který neodráží jen sběratelský zájem kurátorů sbírek, ale také vizi toho, kam muzeum směřuje a jaké poselství chce předat budoucím generacím. V širším slova smyslu je posláním sbírkotvorné a paměťové činnosti muzea sbírat takové sbírkové předměty a audiovizuální svědectví pamětníků, pomocí kterých bude možné připomínat a interpretovat veřejnosti klíčové události a osobnosti, které měly rozhodující vliv na podobu demokracie a nesvobody na našem území ve 20. století.

Vedle připomenutí klíčových událostí a osobností, odpůrců a obětí totalitních režimů a mechanismů fungování těchto režimů klademe důraz i na připomenutí hodnot lidských práv, důležitost demokratické kultury. Zajímá nás ovšem také rodinná paměť a předměty dokumentující každodenní život. Oblastí sběru je vedle hlavního města Prahy také celé území republiky, s přirozenými přesahy do zahraničí.