SBÍRKY

Jednou z hlavních forem činnosti Muzea paměti XX. století je sbírkotvorná činnost. Zaměřujeme se na předměty, které chceme využít pro tematické výstavy a stálou expozici. Dokládají vývoj ve 20. století v oboru českých a československých dějin se zaměřením na dějiny Prahy. Sbírky jsou koncipovány jako živý organismus, který neodráží jen sběratelský zájem kurátorů sbírek, ale také vizi toho, kam muzeum směřuje a jaké poselství chce předat budoucím generacím. V širším slova smyslu je posláním sbírkotvorné a paměťové činnosti muzea sbírat takové sbírkové předměty a audiovizuální svědectví pamětníků, pomocí kterých bude možné připomínat a interpretovat veřejnosti klíčové události a osobnosti, které měly rozhodující vliv na podobu demokracie a nesvobody na našem území ve 20. století.

Vedle připomenutí klíčových událostí a osobností, odpůrců a obětí totalitních režimů a mechanismů fungování těchto režimů klademe důraz i na připomenutí hodnot lidských práv, důležitost demokratické kultury. Zajímá nás ovšem také rodinná paměť a předměty dokumentující každodenní život. Oblastí sběru je vedle hlavního města Prahy také celé území republiky, s přirozenými přesahy do zahraničí. Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o darování či zapůjčení předmětů. Uvítáme také možnost vytvoření digitálních kopií u listinných pramenů či fotografií. Velmi děkujeme za Vaši ochotu podílet se na vytváření sbírek nového muzea. V případě zájmu se prosím obracejte na sekretariát muzea, který Vám zprostředkuje kontakt na odborné pracovníky. 

  • adresa: Muzeum paměti XX. století, Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1
  • tel. +420 603 860 454
  • e-mail: info@muzeum20stoleti.cz
  • datová schránka: iafju6y

O sbírkových předmětech připravujeme cyklus filmových dokumentů Příběh Muzea paměti XX. století. První natočený díl je věnován  exponátu spojeným s Janem Palachem, který muzeum dostalo darem od někdejšího představitele studentského hnutí na Vysoké škole ekonomické v Praze z druhé poloviny šedesátých let Jiřího Mejstříka. Vojenskou košili přivezl Jan Palach ze Sovětského svazu do Československa krátce před srpnovou invazí.