Sbírky

Jednou z hlavních forem činnosti Muzea paměti XX. století je sbírkotvorná činnost. Zaměřujeme se na předměty, které chceme využít pro tematické výstavy a stálou expozici. Dokládají vývoj ve 20. století v oboru českých a československých dějin se zaměřením na dějiny Prahy. Sbírky jsou koncipovány jako živý organismus, který neodráží jen sběratelský zájem kurátorů sbírek, ale také vizi toho, kam muzeum směřuje a jaké poselství chce předat budoucím generacím. V širším slova smyslu je posláním sbírkotvorné a paměťové činnosti muzea sbírat takové sbírkové předměty a audiovizuální svědectví pamětníků, pomocí kterých bude možné připomínat a interpretovat veřejnosti klíčové události a osobnosti, které měly rozhodující vliv na podobu demokracie a nesvobody na našem území ve 20. století.

Vedle připomenutí klíčových událostí a osobností, odpůrců a obětí totalitních režimů a mechanismů fungování těchto režimů klademe důraz i na připomenutí hodnot lidských práv, důležitost demokratické kultury. Zajímá nás ovšem také rodinná paměť a předměty dokumentující každodenní život. Oblastí sběru je vedle hlavního města Prahy také celé území republiky, s přirozenými přesahy do zahraničí. Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o darování či zapůjčení předmětů. Uvítáme také možnost vytvoření digitálních kopií u listinných pramenů či fotografií. Velmi děkujeme za Vaši ochotu podílet se na vytváření sbírek nového muzea. V případě zájmu se, prosím, obracejte na vedoucího oddělení sbírek PhDr. Víta Fojtka PhD., (vit.fojtek@mpxx.cz) nebo kurátora výstav Mgr. Kryštofa Zemana (krystof.zeman@mpxx.cz);

případně sekretariát muzea, který Vám zprostředkuje kontakt na odborné pracovníky.

  • adresa: Muzeum paměti XX. století, Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1
  • tel. +420 603 860 454
  • e-mail: info@muzeum20stoleti.cz
  • datová schránka: iafju6y

O sbírkových předmětech připravujeme cyklus filmových dokumentů Příběh Muzea paměti XX. století.

První díl je věnován exponátu spojeným s Janem Palachem, který muzeum dostalo darem od někdejšího představitele studentského hnutí na Vysoké škole ekonomické v Praze z druhé poloviny šedesátých let Jiřího Mejstříka. Vojenskou košili přivezl Jan Palach ze Sovětského svazu do Československa krátce před srpnovou invazí.

Druhý díl je věnován soše maršála Koněva, jejíž autorem je sochař Zdeněk Krybus. Umístěna byla od 9. května 1980 do 3. dubna 2020 na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči. Její umístění ve veřejném prostoru vyvolávalo v posledních letech velké konflikty, které souvisely s různými pohledy na konec druhé světové války a komunistickou minulost. Vedení městské části Praha 6 rozhodlo v roce 2020 o její zápůjčce Muzeu paměti XX. století. Vystavena bude v Domě pážat po jeho adaptaci na sídlo muzea. Pro zájemce o toto téma je také dostupný v elektronické formě článek o soše maršála Koněva, který napsal Petr Blažek (vyšel v ročence XX., č. 1/2021).