SBÍRKY

Jednou z hlavních forem činnosti Muzea paměti XX. století je sbírkotvorná činnost. 

Obecné cíle:

  • Sbírkové předměty hmotně dokládají vývoj ve 20. století v oboru českých a československých dějin (a dějin Prahy) české i zahraniční provenience.
  • Sbírky jsou koncipovány jako živý organismus, který neodráží jen sběratelský zájem kurátorů sbírek, ale také vizi toho, kam muzeum směřuje a jaké poselství chce předat budoucím generacím.
  • V širším slova smyslu je posláním sbírkotvorné a paměťové činnosti muzea sbírat takové sbírkové předměty a audiovizuální svědectví pamětníků, pomocí kterých bude možné připomínat a interpretovat veřejnosti klíčové události a osobnosti, které měly rozhodující vliv na podobu demokracie a nesvobody na našem území ve 20. století.
  • Vedle připomenutí klíčových událostí a osobností, odpůrců a obětí totalitních režimů a mechanismů fungování těchto režimů by měl být kladen důraz i na připomenutí hodnot lidských práv a důležitosti demokratické kultury, připomenout na pozitivních a negativních příkladech z historie 20. století důležitosti péče o tuto kulturu.
  • Oblastí sběru by mělo být vedle hlavního města Prahy i celé území republiky, s přirozenými přesahy do zahraničí.