Sbírkové předměty

Zde postupně přidáváme vybrané sbírkové předměty z našeho depozitáře s krátkým příběhem.

OVÁLNÁ SMALTOVANÁ CEDULE S NÁRODNÍ ŠKOLA

Povinnost navštěvovat školské vzdělávací zařízení se v Evropě objevuje již na sklonku 16. století. Na historickém území Českého království byla povinnost školní docházky poprvé nařízena v Olešnickém knížectví ve Slezsku roku 1683 a vztahovala se na děti od šesti do devíti let. Habsburská monarchie zakotvila všeobecnou povinnou školní docházku (vesměs po pruském vzoru) až roku 1774 za vlády Marie Teresie. I tak zdaleka nebyla poslední na evropském kontinentu.

Rakouský školský systém se postupně měnil a vyvíjel. V 19. století se dlouhodobě ujal systém na základě Hasnerova zákona. Tehdy obecná škola (pětiletá, případně osmiletá) byla prvním stupněm národní školy a druhým stupněm byla škola měšťanská (tříletá). Tento systém prakticky převzala i Československá republika.

Národní škola, jejíž smaltovanou ceduli má Muzeum paměti XX. století ve sbírkách, vznikla po roce 1948 přejmenováním obecné školy. Název národní škola se používal jen do roku 1953.

 

PRŮKAZ ČLENA POMOCNÉ STRÁŽE VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI

V 80. letech minulého století byla Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS-VB) již několik desetiletí etablovanou organisací, která sdružovala – jak již název napovídá – civilní spolupracovníky Veřejné bezpečnosti. Do řad PS-VB byli přijímáni občané, kteří byli „oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry“.

Pomocníci vykonávali službu beze zbraně a vždy v civilním oděvu, viditelně označeni rukávovou páskou a vybaveni legitimací. Jejich úkoly byly především pořádkového rázu (například zamezení protizákonného jednání, zastavování a kontrola vozidel, legitimace osob), ale i rázu zpravodajského (sbírání informací pro kontrarozvědku, pohyb diplomatických vozidel).

Sbírkový průkaz patřil členu PS-VB Václavu V. a byl vydán v roce 1987.

Kořeny PS-VB sahaly do počátku 50. let a byla zrušena v roce 1990.

 

SBĚRATELSKÁ HOKEJOVÁ KARTA

a podpis legendy československého hokeje, excelentního levého křídelníka Stanislava Konopáska

*18. dubna 1923 Hořovice
†6. března 2008 Praha

Stanislav Konopásek je klíčová postava československé hokejové reprezentace při cestě za zlatými medailemi z mistrovství světa v Praze v roce 1947, ve Stockholmu v roce 1949 a olympijským stříbrem ze Svatého Mořice roku 1948. Kariéra Stanislava Konopáska i většiny jeho kolegů z reprezentace byla násilně ukončena vládnoucím komunistickým režimem. Ještě nedávno oslavovaní „zlatí hoši“ byli v říjnu 1950 ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody, v případě Stanislava Konopáska se jednalo o dvanáct let.

HEDVÁBNÝ ŠÁTEK

Tento hedvábný šátek je nejosobnější součástí daru, který našemu muzeu věnoval pan Zdeněk Klíma. Šátek patřil jeho mamince Vlastě Štěrbové, která se stala spolu se svou matkou Marií jednou z desítek obětí provokační akce Státní bezpečnosti “Kámen”.

Za paní Vlastu Štěrbovou, provdanou Klímovou, jsme zvonili 5.2.2024 v rámci projektu Zvony paměti. Její medailonek je možné zhlédnout na stránkách projektu Vlasta Štěrbová, provdaná Klímová – Prague.eu

VOJENSKÝ DENÍČEK ZE SKLONKU RAKOUSKO-UHERSKA

„V jednoho kaprála věřiti budeš!“

Ručně ilustrovaný a krasopisně vyvedený sešit s podtitulem Verše a písně /F. Kotnour obsahuje básničky, persifláže, kresby, nactiutrhačné říkačky, vojenské příhody i vtipy proti rakouskému mocnáři. Pochází z roku 1909. Muzeu jej věnovala Marta Myšková.

 

HLADOVÁ KORUNA

Protikomunistický leták připomínající novou československou jednokorunovou bankovku z období po měnové reformě v roce 1953. Tato „krádež za bílého dne“, o které věděli jen špičky KSČ, připravila obyvatele Československa o většinu úspor. Hladové koruny dopadaly z balónů na Československo ve stovkách tisíc exemplářů, připomínaly neúspěch poúnorové ekonomické politiky KSČ a vyzývaly obyvatelstvo k odporu vůči sovětské nadvládě. Hladovou korunu věnoval muzeu Radek Schovánek.

 

PRŮVODCE PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU

Vítězné náměstí jako Platz der Wehrmacht, Vodičkova ulice jako Wasser Gasse, náměstí Míru přejmenované na Reichsplatz… Jedním z exponátů v místnosti věnované v rámci připravované stálé expozice v Domě pážat Staroměstskému náměstí bude také německý průvodce protektorátní Prahou z roku 1941. Jeho součástí je i podrobný plán města. Mapa poslouží i jako dobový pramen, z něhož si lze udělat představu o podobě a jazykových proměnách našeho hlavního města za časů protektorátu.

 

PSACÍ STROJ Z RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA

Muzeum získalo v dubnu 2023 do svých sbírek psací stroj zn. Adler z redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Stroj má kombinovanou česko-německou klávesnici a pochází z pozůstalosti Vladimíra Beneše (1. 4. 1928 – 9. 12. 2021), dlouholetého produkčního i režiséra pořadů československé a české redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a rovněž vydavatele exilového Českého slova. Psací stroj včetně stolku, na kterém v redakci stával, a další cenné dobové předměty spojené s RFE daroval muzeu jeho syn Michal Beneš.

MEDAILONEK Z RODINY SERGEJE VOJCECHOVSKÉHO

Muzeum paměti XX. století získalo do připravované stálé expozice stříbrný medailonek z roku 1902 ve tvaru knihy, s osobním věnováním otci generála Sergeje Vojcechovského (1883—1951).  Tento původně ruský carský důstojník, legionář, jeden z vůdců antibolševického hnutí na Sibiři, posléze generál čs. armády a účastník protinacistického odboje, byl 11. května 1945 unesen z Prahy příslušníky SMĚRŠ do SSSR.  Zemřel 7. dubna 1951 v sibiřském táboře Ozerlag. Unikátní sbírkový předmět zapůjčila rodina generála Vojcechovského.

MORÁVKOVO OKNO

Dvě okenní křídla z bytu v 1. patře domu v ulici Pod Terebkou v Nuslích (dnes Čiklova 19, 14000 Praha 4), spjatého s odbojovou skupinou „Tří králů“. Z tohoto okna se po lanku antény spustili 13. 5. 1941 štábní kapitán Václav Morávek s četařem Františkem Peltánem, který se skupinou spolupracoval. Morávek přitom přišel o ukazováček na levé ruce, který si o lanko uřízl. Na schodišti jejich útěk kryl Josef Mašín, který byl ale gestapem dopaden a později popraven. Poslední ze „Tří králů“ podplukovník Josef Balabán byl v té době již několik týdnů zatčen a později též popraven. Okno věnoval Muzeu paměti XX. století Karel Polata.

TRIČKA S MOTIVY SOVĚTSKÉ INVAZE

Muzeum získalo do sbírek dvě pánská trika s motivy tanků jako symbolu sovětských invazí, včetně té do Československa v roce 1968. Trička získal dárce Jan Šanda od bývalého pracovníka Československého rozhlasu Bedřicha (Fredericka) Cechla, který žil v letech 1968-2003 v kanadském exilu v Torontu. Na jednom z triček je nápis “ Visit Russia before Russia visits you“, na druhém „Soviet world tour – Coming soon to a country near you“ a seznam zemí, do kterých Sovětský svaz vojensky intervenoval.

Oba kusy byly vyrobeny s nejvyšší pravděpodobností v 80.letech 20. století.