Století mučedníků | Century of Martyrs

Mezinárodní výstava / International Exhibition

Dějiny 20. století byly tragicky poznamenány nástupem totalitních ideologií a režimů. Komunismus, fašismus a nacismus přinesly statisícům lidí nezměrné utrpení a vyžádaly si nespočet obětí v důsledku válek i v těch částech světa, které nebyly pod jejich přímou nadvládou. Všechny tyto ideologie vyrůstaly z nenávisti a byly spojeny s bezohledným a často krutě nelidským násilím. Muzeum paměti XX. století a Platforma evropské paměti svědomí připravili českou verzi výstavy o životních příbězích sedmadvaceti křesťanů, kteří položili život za svou víru. Mezi mučedníky jsou také P. Josef Toufar a biskup Gorazd II.

Původní anglickou verzi výstavy připravila Platforma evropské paměti a svědomí v roce 2021. Vystavena byla již v Polsku, Maďarsku, Albánii a Rumunsku. K výstavě byl vydán česko-anglický katalog. Připraveny jsou také pracovní listy k projektové hodině pro společenskovědní předměty.

Výstava Století mučedníků / Century of martyrs se uskutečnila od 23. září do 22. října 2022 v Galerii Ambit v Klášteře Panny Marie Sněžné u Jungmannova náměstí v Praze. Vernisáž se uskutečnila v pondělí 26. září 2022 od 17.00 hod.