Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku (17. 11. 2020)

Termín výstavy: 17. 11. 2021
Místo: Dům pážat
Autor textů a výběr obrazové dokumentace: Petr Blažek
Archivy: ABS, ČTK, Libri prohibiti a Národní archiv
Fotografie: ČTK, Libri prohibiti, Národní archiv, Fortepan, Muzeum národních dějin (Rumunsko), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość“, Ústav pamäti národa, Česká televize, Wikimedia Commons, osobní archivy

Organizátoři výstavy: Evropští konzervativci a reformisté
Partner: Knihovna Libri prohibiti

Výstava vznikla k 30. výročí pádu komunistického režimu. Vystavena byla poprvé z podnětu RNDr. Alexandra Vondry v listopadu 2019 v Evropském parlamentu pod záštitou ECR (frakce Evropští konzervativci a reformisté). Partnerem výstavy je knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici obrazové podklady. Autorem výstavy je historik  Hlavním tématem výstavy je pád komunistického režimu v Československu v mezinárodním kontextu – zejména v souvislostech rozpadu sovětského bloku. Pozornost je proto věnována nejen domácím událostem v letech 1987–1989, ale také zásadním mezníkům vnitřního vývoje dalších států sovětského bloku s přesahem do roku 1991. Vývoj v jednotlivých sovětských satelitech se navzájem výrazně ovlivňoval, stejně jako jej ovlivňovaly důsledky globálního zápasu velmocí. Výmluvně se hovoří o dominovém efektu, v jehož důsledku miliony lidí získaly svobodu a satelitní státy samostatnost. Rok zázraků byl také významným přelomem v evropských dějinách, neboť umožnil otevřít novou kapitolu evropské integrace. 

Muzeum paměti XX. století připravilo ve spolupráci s Polským institutem a knihovnou Libri prohibiti ve svém novém sídle v Domě pážat na Hradčanech při příležitosti výročí 17. listopadu 1989 dvě výstavy o těchto významných historických událostech – jednou z nich byla tato výstava. Vzhledem ke koronovirové pandemii nebylo možné umožnit zájemcům osobní návštěvu výstav, připravilo muzeum jejich komentované prohlídky, které jsou od 17. listopadu 2020 přístupná on-line. Při této příležitosti bylo představeno také budoucí sídlo muzea, Dům pážat na Hradčanech. Přiblížena byla rovněž dosavadní činnost této pražské instituce, která oslavila 17. listopadu 2020 první výročí svého vzniku. O zmíněných výstavách promluvili historik a člen správní rady muzea Petr Blažek a ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj. Vystoupili také Alexander Vondra, někdejší mluvčí Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fóra. Prohlídku doplnil několika písněmi aktér listopadových událostí roku 1989, folkový zpěvák, disident a signatář Charty 77 Jaroslav Hutka.