Výstava Evropský GULAG (6. 6.–30. 6. 2023)

Když slyšíme slovo ,Gulag‘, vybaví se nám asi nejprve kniha Souostroví Gulag Alexandra Solženicyna: systém tisíců táborů nucených prací rozesetých po celé rozloze Sovětského svazu. Téměř totožný systém však existoval v každé zemi, kterou po druhé světové válce ovládli komunisté.  Na území současné Evropské unie a jejích nejbližších sousedů fungovalo po více než jednu dekádu nejméně 800 táborů. Bylo v nich uvězněno téměř 1 500 000 lidí, z nichž 130 000 zemřelo. Tyto tábory tvořily skutečný ,evropský gulag‘. Jeho historie je dnes poněkud odsunuta na vedlejší kolej, a to nejen v zemích, které komunismus nezažily. Tábory nucených prací a jejich oběti se vytratily z paměti i v bývalém východním bloku a po většině z nich nezůstaly žádné hmotné stopy. Jen několik málo bývalých táborů je dnes přeměněno v muzea. Touto výstavou chceme oživit vzpomínku na tisíce obětí komunistických pracovních táborů a jejich utrpení.

Výstava pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy JUDr. Jiřího Pospíšila se bude konat od 6. do 30. června 2023 v Galerii Ambit ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, Praha 1. Ve všední dny bude otevřena od 13 do 19 hod., o víkendech od 11 do 19 hod. Vernisáž je 7. června 2023 od 18. hodin.

Původní anglickou verzi výstavy připravila Platforma evropské paměti a svědomí ve spolupráci s řadou institucí. Jejím autorem je mezinárodní tým historiků. Českou verzi výstavy připravilo Muzeum paměti XX. století. K výstavě je také vydán anglicko-český katalog. K dispozici jsou také pracovní listy pro projektové hodiny  dějepisu a společenskovědních předmětů.

Vernisáž výstavy se bude konat ve středu 7. června 2023 od 18.00 hod. v refektáři kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Její součástí bude debata s historiky Adamem Hradilkem, Janem Dvořákem, Zdeňkem Bauerem a Łukaszem Kamińským. Moderuje Petr Blažek.

Pořadatelé: Platforma evropské paměti a svědomí | Muzeum paměti XX. století
Kurátoři: Łukasz Kamiński | Wojciech Bednarski | Petr Blažek (česká verze)
Odborná spolupráce: Barbara Bank | Toomas Hiio | Łukasz Kamiński | Jerguš Sivoš
Koordinátoři projektu: Wojciech Bednarski |Vít Fojtek (česká verze) | Gergely Isó | Peter Rendek (česká verze) | Miroslav Urbánek (česká verze) | Kryštof Zeman (česká verze)
Grafické zpracování: POLKADOT | Jan Majcher (česká verze)
Jazyková redakce: David Svoboda (česká verze)
Autoři: Maria Axinte | Wojciech Bednarski | László Bíró | Petr Blažek | Detelina Dineva | Miha Drobnič | Jan Dvořák | Toomas Hiio | Adam Hradilek | Gergely Isó | Peeter Kaasik | Łukasz Kamiński | Joanna Kumor | Luljeta Lleshanaku | Greta Paskočiumaitė | Jerguš Sivoš | Domokos Szokolay
Překlad: Tomáš Hausner

Partneři výstavy: Nemzeti Emlékezet Bizottsága (Výbor národní paměti, Maďarsko) | Eesti Mälu Instituut (Estonský ústav historické paměti) | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Litevské výzkumné centrum genocidy a odboje) | Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit (Ústav pro studium komunistických zločinů a jejich důsledků, Albánie) | Instytut pamięci narodowej (Ústav národní paměti, Polsko) | Latvijas Okupācijas Muzejs (Muzeum okupace Lotyšska) | Ústav pamäti národa (Slovensko) | Memorialul Inchisoarea Pitești (Památník věznice Pitești, Rumunsko) | Ústav pro studium totalitních režimů (Česká republika) | Kabinet historie a dokumentace Vězeňské služby ČR (Česká republika)

Výstava vznikla ve spolupráci s Centrem historie Zajezdnia ve Vratislavi. Převozy a instalace výstavy umožnila spolupráce s Polskou národní nadací. Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.

Za možnost natočit pozvánky na výstavu a snímek o Památníku  v autentickém prostředí někdejšího pracovního tábora děkujeme Hornickému muzeu Příbram – Památníku Vojna Lešetice.