Výstava Králové majálesů. Studentské slavnosti v Československu 1945–1990 (29. 4. 2022 – 27. 7. 2022)

Termín výstavy: 29. 4. 2022 – 27. 7. 2022
Místo: park Kampa
Organizátoři výstavy: Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a Muzeum paměti XX. století
Partner výstavy a instalace: Medialogue, s. r. o.
Koncepce výstavy: Petr Blažek
Autoři textů: Petr Blažek, Jan Kalous, Juraj Marušiak
Archivní rešerše: Veronika Bendová, Petr Blažek, Radek Schovánek
Spolupráce: Jan Smetana, Sandra Průša, Jana Zedníková
Produkce: Adéla Petříčková
Česká jazyková korektura: David Svoboda
Překlad: Tomáš Hausner
Grafický design a sazba: Matěj Bárta

Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa připravila  výstavu, jejíž hlavním tématem je majálesová tradice a její proměny se zaměřením na období po druhé světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Pro střední školy jsme připravili podklady pro projektové hodiny české literatury a dějepisu a komentované procházky.

Texty výstavy jsou v češtině a angličtině, stejně jako vydaný katalog, který bude od 29. dubna 2022 pro zájemce dostupný v prodejně Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Organizátoři výstavy připravili několik doprovodných akcí. Vedle vernisáže se 1. května 2022 od 16 hod. uskuteční historická procházka z parku Kampa k soše Karla Hynka Máchy. Dne 9. května 2022 a 13. června 2022 se vždy od 18 hod. ve Werichově vile uskuteční dvě diskuse, první o Allenu Ginsbergovi a druhá o prvních máničkách v komunistickém Československu.

Pro střední školy jsme připravili podklady pro projektové hodiny dějepisu a dějepisu, které jsou společně s návodem pro pedagogy k dispozici níže ke stažení.