PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. (*1980)

badatelské zaměření nejnovější české dějiny profesní curriculum Ministerstvo obrany České republiky, vedoucí oddělení vydávání osvědčení a správních agend, od 1. 1. 2017 zástupce ředitele Odboru pro…