PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. (*1980)

badatelské zaměření nejnovější české dějiny profesní curriculum Ministerstvo obrany České republiky, vedoucí oddělení vydávání osvědčení a správních agend, od 1. 1. 2017 zástupce ředitele Odboru pro…

MgA. Veronika Bendová (*1974)

kontakt Muzeum paměti XX. století, Opletalova 22, Praha 1 telefon +420 724 927 040 e-mail: veronika.bendova@mpxx.cz zaměření/ zájmy dějiny československého a českého filmu česká literatura 20. století disent, normalizace…