Muzeum paměti XX. století vstupuje do pátého roku své existence rekonstrukcí Domu pážat

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23. ledna 2024 – Ve druhé polovině ledna 2024 bude zahájena dlouho připravovaná proměna Domu pážat na rozhraní Nového světa a Hradčan v sídlo Muzea paměti XX. století, kde bude také umístěna stálá expozice. Přesně za rok by měla být rekonstrukce hotova.

„Jsem velmi rád, že přestavba Domu pážat začíná. Muzeum paměti XX. století bude mít důstojné sídlo pro své vzdělávací aktivity a tato budova v krásné části Prahy důležité a smysluplné využití,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy JUDr. Jiří Pospíšil.

„Muzeum připomínající především totalitní režimy 20. století zde dlouho chybělo. Inspirovali jsme se podobnými paměťovými institucemi ve Varšavě, v Jeruzalémě, Berlíně či v Budapešti. Dům pážat nebude poskytovat pouze prostory pro stálou expozici, ale zároveň se stane živým místem vzdělávání, setkávání a diskusí nad naší nedávnou minulostí,“ řekla předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a senátorka JUDr. Hana Kordová Marvanová.

V roce 2023 vypsalo hl. m. Praha soutěž na výběr stavební firmy, kterou vyhrála dceřiná firma společnosti Metrostav Subterra. Rekonstrukci Domu pážat na sídlo Muzea paměti XX. století schválila Rada hl. m. Prahy 9. října 2023. Firma Subterra převzala objekt 18. ledna 2024, práce by měly být dokončeny na počátku roku 2025.

„Ambicí projektu je obohatit hradní návrší o živou instituci. Poslední rekonstrukce provedená v 70. letech minulého století bohužel zachovala jenom nosné zdivo a trojici kleneb, přesto věříme, že se nám podaří obnovit klíčové vnitřní vazby a probudit ducha domu,“ doplnil architekt doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný ze stavebního ateliéru IXA, který prováděl přípravu stavební dokumentace.

Do výstavních projektů budou zapojeny nejen místnosti v přízemí Domu pážat, ale také další prostory, jako nádvoří, zahrada či půda. V prvním patře se bude nalézat badatelna, knihovna, a především velký sál, kde se budou pořádat konference, semináře, koncerty, příležitostné výstavy a akce pro školy.

Kromě stěžejní práce na přípravě stálé expozice muzea v Domě pážat připravuje muzeum v roce 2024 mnoho dalších aktivit: vydání nových publikací, exteriérové výstavy, konference, semináře, vzdělávací akce, výstavy a již V. ročník filmového festivalu Nezlomní a obětovaní. V plánu je vydání monografie o neblaze proslulém hradčanském „Domečku“, kniha o tzv. borské vzpouře v roce 1950, publikace o Zbyňku Fišerovi (Egon Bondy) a Státní bezpečnosti či kolektivní monografie, která se bude věnovat osudům pražské sochy maršála Koněva. Muzeum vydá další číslo ročenky a připraví filmový dokument o generálu Sergeji Vojcechovském.

Muzeum společně s Platformou evropské paměti a svědomí připravilo druhé vydání deskové hry Přes železnou oponu, která hravou formou zprostředkovává realitu rozděleného světa a dramatických útěků z něj. Připravujeme také konferenci o Ďáblickém hřbitově a tradiční venkovní výstavu s Museem Kampa a společností Prague City Tourism, tentokrát na téma 1984 – George Orwell a Československo. Druhá výstava bude věnována osobnosti Pavla Tigrida. A samozřejmě už pátý ročník festivalu Nezlomní a obětovaní, tentokrát na téma povstání a revolucí ve 20. století,“ popsal plány muzea na letošní rok jeho ředitel PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Kompletní plán práce na rok 2024 najdete na webových stránkách muzea.

V letošním roce bude muzeum tradičně spolupracovat s Museem Kampa, společností Prague City Tourism (zejména pokračuje projekt Zvony paměti), Knihovnou Václava Havla, Ústavem pro studium totalitních režimů, Libri prohibiti, Vojenským historickým ústavem, Národním filmovým archivem, Polským institutem v Praze, Slovenským institutem Praha, Platformou evropské paměti a svědomí a dalšími partnery.

www.mpxx.cz