JUDr. Hana Kordová Marvanová (*1962)

profesní zaměření advokátka ústavní právo bytová problematika justice a spravedlnost vyrovnání se s komunistickou minulostí  kontakt e-mail: hana.marvanova@praha.eu a hanamarvanova@gmail.com  profesní curriculum do r. 1989 –…

PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. (*1973)

kontakt Muzeum paměti XX. století, Opletalova ulice 22, Praha 1 telefon +420 603 860 454 e-mail: fojtek@muzeum20stoleti.cz badatelské zaměření české a československé dějiny po roce 1945 Československo mezi…

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (*1969)

badatelské zaměření činnost zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století činnost protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě historie mezinárodnímu terorismu kontakt…

PhDr. Miroslav Urbánek (*1975)

kontakt Muzeum paměti XX. století, Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1 telefon +420 603 860 454 e-mail: urbanek@muzeum20stoleti.cz  badatelské zaměření české a československé dějiny po roce 1945 dějiny represivního…

Ing. Michael Rund (*1970)

badatelské zaměření   architektura 1. poloviny 20. století se zaměřením na německé a židovské architekty 2. světová válka se zaměřením na Karlovarský kraj 50. léta 20. století se zaměřením na…

Doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. (*1967)

badatelské zaměření  zvl. dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského práva a soudnictví dějiny trestního práva, sociální dějiny kriminality dějiny kouzelnických a čarodějnických procesů dějiny českého…

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (*1988)

badatelské zaměření Československo ve studené válce, vztahy se zeměmi Třetího světa levicový radikalismus, sociální hnutí a politické násilí kontakt  e-mail: mikulas.pesta@ff.cuni.cz profesní curriculum vzdělání…