Tisková zpráva: Praha finančně zajistí fungování Muzea paměti XX. století na rok 2024

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na financování činnosti a provozu Muzea paměti XX. století, z. ú., v roce 2024 ve výši 21 000 000 Kč. Jedná se o financování celoročního fungování ústavu založeného hlavním městem v roce 2019. Tento záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Schválení dotace na podporu Muzea paměti XX. století znamená další krok k posílení jeho významu. Pro rok 2024 má muzeum ambiciózní plány, které zahrnují otevření stálé expozice na Hradčanech, rozvoj další lokální a mezinárodní spolupráce, pořádání výstav nebo filmového festivalu a veřejných diskusí. Muzeum paměti XX. století je smysluplným a významným projektem nejen pro Prahu, ale i celou Českou republiku a já jsem rád, že se nám podařilo sehnat peníze pro jeho další provoz,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Muzeum paměti XX. století je instituce paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová, která byla založena na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy 19. září 2019. Fungování muzea je doposud financováno především z prostředků hlavního města. Pražští radní nyní odsouhlasili poskytnutí finančních prostředků ve výši 21 000 000 Kč na financování činnosti a provozu Muzea paměti XX. století, z. ú. v roce 2024. Tato žádost splnila všechny podmínky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla také předložena Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy, který 7. února 2024 záležitost projednal a doporučil Radě hl. m. Prahy s poskytnutím dotace souhlasit.

Odkaz na tiskovou zprávu Magistrátu HMP