Tisková zpráva: 90 let (ne)svobody s Domem RADOST (6. 3.–26. 6. 2024)

Dům RADOST přiblíží, na co v hodinách dějepisu nezbyl čas.

Dominanta pražského Žižkova slaví devadesát let. Při této příležitosti je naplánován program s názvem 90 let (ne)svobody s Domem RADOST, který se zaměřuje na moderní dějiny. Program probíhá od 6. března do 26. června 2024 s výjimkou květnových státních svátků a nabídne interaktivní výstavy, diskuse s pamětníky, promítání dobových filmů či prohlídky protiraketového krytu. Akce je výsledkem odborné spolupráce Domu RADOST s Ústavem pro studium totalitních režimů a Muzeem paměti XX. století, za podpory hl. m. Prahy a městské části Praha 3.

Součástí programu bude i výstava Muzea paměti XX. století Oči Státní bezpečnosti, jež má podtitul Organizace, příslušníci a akce Správy sledování StB. Další program proběhne v kině Přítomnost. Odborníci našeho muzea připravili projekce filmů s debatami historiků a tvůrců.

Ve středu 29. května 2024 v 17:30 hod. zveme na projekci filmu Pavel Tigrid Evropan a následnou debatu s režisérkou Helenou Třeštíkovou. Dále na promítání dokumentu Plastic People of the Universe a debatu s jeho autorkou Janou Chytilovou 19. června 2024 v 17:30 a v neposlední řadě zveme na projekci filmu Útěk do Berlína s hosty Janem Novákem, Martinem Froydou a Josefem Mašínem 26. června 2024 v 17:00 hod.

Těší nás, že se můžeme podílet na vzdělávacích akcích pro školy a veřejnost, jejichž cílem je připomenout historické události a osobnosti minulého století. Půlstoletí existence totalitních a autoritativních režimů přineslo dramatické a hraniční situace, které změnily životy mnoha lidem,“ říká historik a ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek. Společně máme zájem šířit v RADOSTI povědomí o důsledcích totalitních režimů a podporovat vzdělávání v této oblasti.

Program je k nahlédnutí zde.