Tisková zpráva k semináři Zločiny komunismu (26. 2. 2024)

Senát si pod záštitou Tomáše Czernina připomene Zločiny komunismu

V Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky proběhne 26. února 2024, pod záštitou místopředsedy Senátu Tomáše Czernina konference „Zločiny komunismu“, který společně organizuje spolek Mladí demokraté a Muzeum paměti XX. století.

„Ten, kdo si historii nepřipomíná, ten je nucen ji opakovat. Polovinu svého života jsem prožil v komunistické šedi. Dnešním mladým bych nic takového nepřál. Nesmíme si lhát do kapsy, v současnosti naší společnosti hrozí další hrozby, ne nutně nepodobné komunistické ideologii. Proto je zásadní, aby mladí lidé dobře věděli, co totalita naší zemi přinesla. Tím spíš, že výuka moderních dějin nemá zdaleka na všech školách tolik prostoru, kolik by si zasloužila,“ říká místopředseda Senátu Tomáš Czernin.

„V letošním roce si připomínáme 55. výročí sebeupálení Jana Palacha, Jana Zajíce a dalších živých pochodní. V roce 1969 protestovali tímto radikálním způsobem proti politické situaci v Československu, kde vedení KSČ postupně pod sovětským tlakem obnovovalo autoritativní způsob vládnutí. Na tradičním setkání v Senátu PČR kolegové připomenou také další významná témata, která umožní studentům lépe pochopit podstatu fungování komunistického režimu a připomenou historické osobnosti, které se postavily proti zvůli a nespravedlnosti,“ popsal program konference ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek.

Letos se přednášející budou věnovat osudům Jana Palacha, Jana Zajíce a jejich následovníků, připomenou hrůzy po únoru 1948 i nelichotivý odkaz Vladimira Iljiče Lenina. Garanty těchto přednášek jsou přední historici, kteří věnují moderní historii. Své příspěvky přednesou PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik a ředitel Muzea paměti XX. století, Mgr. David Svoboda, Ph.D., historik rovněž z Muzea paměti XX. století, PhDr. Jan Kalous, Ph.D., historik z Ústavu pro studium totalitních režimů a doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. za Historický ústav Akademie věd ČR.

Součástí konference bude také promítání filmu The Soviet Story režiséra Edvina Snore z Lotyšska. Konference „Zločiny komunismu“ patří v Senátu mezi pravidelné akce a navštěvuje ji každoročně více než 150 mladých lidí.

Seminář je dostupný studentům i široké veřejnosti. Registrace jsou dispozici zde