XX.: Revue Muzea paměti XX. století (ročník I/2021)

V polovině prosince 2021 vyšla první ročenka Muzea paměti XX. století. Obohacuje českou veřejnou rozpravu o odborné a popularizační periodikum obsahující kvalitní příspěvky, které vyváženě a přitom kvalifikovaně reagují na aktuální dění v oblasti historické paměti. Jeho snahou je stát se shrnující a nadčasovou platformou, využívající odstupu, který jí nabízí roční periodicita, aby mohla shrnout k vybraným tématům vše podstatné. Proto v letošním čísle nechybí například studie zachycující proces zrodu Koněvova pomníku a vývoj celospolečenské debaty týkající se jeho dalších osudů, úvaha o podobě a účelu každoročních putinovských rituálů vítězství ve druhé světové válce, odborný rozbor problematiky místa posledního odpočinku jedné z obětí komunistického teroru na Ďáblickém hřbitově, studie věnovaná přítomnosti sovětských poradců v komunistickém Československu, shrnující reportáž z cesty po polských muzejních institucích paměti či rozhovor s Hanou Kordovou Marvanovou, která se významně zasloužila o vznik muzea. Ročenka zároveň nabízí hojnou a graficky kvalitně zpracovanou obrazovou přílohu. Jako supplementum vychází ukázka dokumentů NKVD z kyjevského archivu, kterou připravil Pavel Žáček. Hlavním distributorem revue XX. bude Kosmas.cz.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE PUBLIKACE

Název: XX.: Revue Muzea paměti XX. století
ročník: I/2021
Autoři: Miloslav Bednář, Veronika Bendová, Petr Blažek, Vít Fojtek, Jan Kalous, Hana Kordová Marvanová, Jan Samohýl, Jaroslav Suk, David Svoboda, Alena Šimánková, Miroslav Vodrážka, Pavel Vošický, Pavel Žáček
Vydavatel: Muzeum paměti XX. století
Redakce: Veronika Bendová, Petr Blažek, Jan Kalous, David Svoboda (hlavní redaktor), Miroslav Urbánek
ISBN: 978-80-907989-5-3
ISSN: 3029-5440
Popis: brožovaná, 156 stran + 56 stran supplementum, česky
Rozměry: 21 × 29,7 cm

Obálka
Obsah
Úvodní slovo