PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (*1972)

badatelské zaměření České a československé dějiny po roce 1945 Historie represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost) Komunistická strana Československa Politické procesy v Československu a…