PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (*1969)

Pavel Žáček

badatelské zaměření

 • činnost zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století
 • činnost protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě
 • historie mezinárodnímu terorismu

kontakt

profesní curriculum

vzdělání

 • 2001 – ukončení postgraduálního studia na FSV UK, Praha
 • 1992  – ukončení řádného studia fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha
 • 1987 – ukončení studia na gymnáziu Nad Alejí, Praha

profesní působení

 • od 2017 – poslanec Parlamentu ČR
 • od 2015 – 2017 Odbor pro válečné veterány, ministerstvo obrany ČR
 • 2013–2014 poradce náměstkyně MO pro personalistiku v oblasti minulostní a paměťové agendy
 • 2011–2013 ředitel Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 2011 – vyučující na Vysoké škole CEVRO Institut
 • 2010–2011 – poradce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 2010 – předseda redakční rady odborného časopisu Securitas Imperii
 • od 2010 – místopředseda redakční rady revue Paměť a dějiny
 • od 2010 – člen Ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 2009 – člen Mezinárodní vědecké rady, Estonský ústav historické paměti
 • od 2009 – člen Vědecké rady, rumunské Národní rady pro studium archivu Securitate (CNSAS)
 • 2008–2010 – ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 2004 – člen redakční rady čtvrtletníku HÚ AČR Historie a vojenství

publikace

knihy a edice

odborné články