PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. (*1973)

kontakt

 • Muzeum paměti XX. století, Opletalova ulice 22, Praha 1
 • telefon +420 603 860 454
 • e-mail: vit.fojtek @ mpxx.cz

badatelské zaměření

 • české a československé dějiny po roce 1945
 • Československo mezi Východem a Západem za studené války
 • československo-americké vztahy za studené války

vzdělání

 • 1999-2006 Univerzita Karlova, Praha, Fakulta sociálních věd, Katedra amerických studií, obor: mezinárodní teritoriální studia,(PhDr., 2003; Ph.D., 2006)
 • 2000-2001 Humboldtova Univerzita, Berlín, Německo, výzkumné stipendium Nadace Konrada Adenauera (6 měsíců)
 • 2000 Univerzita Avignon, Francie, stipendium Univerzity Karlovy v Praze (7 měsíců)
 • 1992-1999 Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, magisterské studium (Mgr., 1999), obor: historie jednooborová (specializace české dějiny nejnovější) – doplňkové studium etnologie
 • 1997-1998, Humboldtova Univerzita, Berlín, Německo, stipendium Univerzity Karlovy (1 rok)
 • 1996 National Security Archive, Washington, D.C., USA, pracovní praxe (internship, 6 měsíců) během ročního pobytu (1995/96) v USA
 • 1994-1995 Bard College, Annandale-on-Hudson, New York, USA, absolovent programu mezinárodního vzdělávání (PIE), stipendium Open Society Fund (1 rok).

profesní curriculum

 • 2020- doposud, Muzeum paměti XX. století, z.ú., vedoucí sbírek a výstavnictví
 • 2018-2020, Židovské muzeum v Praze, Úsek dokumentace šoa, kurátor sbírky orální historie
 • 2012-2017 Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s., zhotovitel odborných posudků magisterských a bakalářských prací
 • 2010-2011, Živá paměť, o.p.s., odborný lektor a koordinátor vzdělávacích programů
 • 2008-2009, Kancelář prezidenta republiky, Zahraniční odbor, zahraničně politický analytik
 • 1999-2008 (externě do 2019) Univerzita Karlova, Praha, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, vyučující, odborný asistent
 • 2002-2008, Univerzita Karlova, Praha, Fakulta filozofická, Ústav anglistiky a amerikanistiky, vyučující, odborný asistent

edukační projekty

 • námět a vedení natáčení dokumentárního filmu „Zvláštní akce STUDENTI“, (Česká televize Ostrava a Živá paměť, o.p.s., 2013)

bibliografie (výběr)

 • FOJTEK, Vít. „Obamova politika vůči Rusku: od resetu po rekalibraci?“. In FIŘTOVÁ, M.; HORNÁT, J.; SEHNÁLKOVÁ, J. (eds.) Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2017 , pp. 167-191.
 • FOJTEK, Vít. „Exercising Restraint“: Washington’s Reaction to the 1968 Czechoslovak Crisis. In DAVID, Zdenek V.; RASKA, JR, Karel F. (eds.): Contributions of Czechs and Slovaks to Science and Technology in the 21 st Century. Selected Papers from Twenty-Fifth Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Tabor, Czech Republic, June 27-July 3, 2010: The Publishing House of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, New York, N.Y., 2011, s. 48-55. ISBN 978-0-615-20256-3.
 • FOJTEK, Vít. „US Foreign Policy towards Czechoslovakia in 1968 in the Context of the Vietnam War“. Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia, XII/ 2008, s. 33-56.
 • FOJTEK, Vít. „Zdrženlivost doporučena“. Reakce Washingtonu na okupaci Československa v roce 1968. Český časopis historický, roč. 106, 3/2008, s. 562-597.
 • FOJTEK, Vít. Přes zátěž minulosti k nové východní politice: Vztahy mezi SRN a Československem v 60. letech jako příklad vymezování Bonnu vůči Washingtonu. Soudobé dějiny, roč. 15, 1/2008, s. 105-128.
 • FOJTEK, Vít. Západoněmecká zahraniční politika ve vztahu k Československu v 60. letech jako příklad vymezování se Bonnu vůči Washingtonu. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada TER-021. Studie vznikla v rámci výzkumného záměru MSM0021620841.
 • FOJTEK Vít. West German Policy towards Czechoslovakia as an Example of Bonn’s Determination towards Washington. Kosmas: Journal of Czechoslovak and Central European Studies. Vol. 20, no. 2 (Spring 2007), p. 46-67.
 • FOJTEK, Vít. „West European Security in the Aftermath of the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia“, Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia, V/ 2003, s. 17-47.
 • FOJTEK, Vít. „NATO po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa“, Mezinárodní politika, 9/ 2001, s. 13-15.
 • FOJTEK, Vít. „Ještě sklenku, Anatoliji?“, Lidové noviny, 17. srpna 2002, s. 24.