Film Socha maršála Koněva: Příběh Muzea paměti XX. století

Vizualizace umístění sochy maršála Koněva (atelier IXA)

Muzeum paměti XX. století vzniklo na podzim 2019. Pro připravovanou expozici v Domě pážat na Hradčanech v současnosti vybíráme vhodné exponáty. Do našich sbírek jsme zápůjčkou získali od městské části Praha 6 sochu maršála Koněva, jejíž autorem je sochař Zdeněk Krybus. Umístěna byla od 9. května 1980 na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči. Její umístění ve veřejném prostoru vyvolávalo v posledních letech velké konflikty, které souvisely s různými pohledy na konec druhé světové války a komunistickou minulost. V roce 2020 rozhodli zastupitelé městské část Praha 6 o její přemístění do depozitáře paměťové organizace. Nový film Socha maršála Koněva: Příběh Muzea paměti XX. století, který byl natočen v roce 2022, vypráví její příběh a přibližuje budoucí místo sochy ve stálé expozici v Domě pážat, kde se připravuje sídlo Muzea paměti XX. století. Autorem námětu a průvodcem je historik Petr Blažek, ve filmu vystupují ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous a historik architektury Zdeněk Lukeš. Režisérem snímku je Ludvík Franc. Film pro Muzeum paměti XX. století natočila společnost A New Production. Jedná se o druhý snímek z cyklu Příběh Muzea paměti XX. století, úvodní film byl věnován rubašce Jana Palacha.

Při této příležitosti také pro zájemce o toto téma publikujeme v elektronické formě článek o soše maršála Koněva, který napsal Petr Blažek a vyšel v ročence XX. (č. 1/2021).