Categories
Tisková zpráva

Muzeum paměti XX. století získalo budovu pro své sídlo a expozici

Zastuputelstvo hl. města Prahy schválilo dne 2. 7. 2020 záměr umístit dočasné sídlo a expozici Muzea paměti XX. století do Domu pážat pánů z Martinic, renesančního paláce na pražských Hradčanech.

Dům pážat poskytne muzeu zázemí pro expozici i další vzdělávací činnost. Dvoupatrová budova nabízí prostory vhodné i pro knihovnu a studovnu či pro menší přednáškový sál, nádvoří pak může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce.

Budova nyní projde nezbytnými vnitřními úpravami pro činnost muzea. Na projektu již usilovně pracujeme. Expozice by mohla vzniknout do léta 2022, pro dílčí akce ale plánujeme otevřít dveře dříve.

Dům pážat by měl být nicméně zázemím dočasným na několik let. V budoucnu by mohla vzniknout rozsáhlejší expozice v prostorách tribun Strahovského stadionu, kde by vedle sebe mělo fungovat Muzeum paměti XX. století i Institut Paměti národa. Tento ambiciozní projekt je ale teprve na začátku.

,,Máme před sebou v každém případě mnoho práce. Vytváříme moderní paměťovou instituci připomínající světlé i stinné stránky našich moderních dějin. Nejsme a nebudeme jen “muzeum totalit”, jak nás někteří ve zkratce označují. Chceme nabídnout komplexní a kritický pohled na dějiny 20. století. Chceme být skutečně Muzeem paměti XX. století. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu,” dodává ředitel Muzea paměti XX. století Jiří Šesták.