Změny ve vedení Muzea paměti XX. století, z.ú.

Dne 29. listopadu 2023 byl správní radou Muzea paměti XX. století, z.ú., jmenován PhDr. Petr Blažek, Ph.D.  do funkce ředitele muzea s účinností k 1. prosinci 2023. Jeho mandát je omezen do doby, než bude v řádném výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Jmenování Petra Blažka ředitelem podpořila 4. prosince 2023 dozorčí rada. Změny ve vedení muzea byly následně zapsány do rejstříku ústavů, spisová značka U 837 vedeného u Městského soudu v Praze.

Historik Petr Blažek se podílel na založení Muzea paměti XX. století, z.ú., od listopadu 2019 do března 2022 byl členem jeho správní rady, poté působil jako vedoucí historického oddělení muzea.