Změny ve vedení Muzea paměti XX. století, z. ú.

Dne 29. listopadu 2023 byl správní radou Muzea paměti XX. století, z. ú., jmenován PhDr. Petr Blažek, Ph.D.  do funkce ředitele muzea s účinností k 1. prosinci 2023. Jeho mandát je omezen do doby, než bude v řádném výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Jmenování Petra Blažka ředitelem podpořila 4. prosince 2023 dozorčí rada. Změny ve vedení muzea byly následně zapsány do rejstříku ústavů, spisová značka U 837 vedeného u Městského soudu v Praze.

Historik Petr Blažek se podílel na založení Muzea paměti XX. století, z. ú., od listopadu 2019 do března 2022 byl členem jeho správní rady, poté působil jako vedoucí historického oddělení muzea.