Vernisáž výstavy Králové majalesů. Studentské slavnosti v Československu 1945–1990 (29. 4. 2022)

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, jejíž hlavním tématem je majálesová tradice. Zaměřena je na období po druhé světové válce, kdy majálesy dostaly výrazně politické konotace. Tyto studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimu, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech.

Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1967 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace.

Texty výstavy jsou v češtině a angličtině, stejně jako vydaný katalog, který bude od 29. dubna 2022 pro zájemce dostupný v prodejně Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, které výstavu připravilo  společně s Muzeem paměti XX. století. Hlavním autorem výstavy je historik Petr Blažek.

Organizátoři výstavy připravili několik doprovodných akcí. Vernisáž výstavy se uskuteční 29. dubna 2022 od 19 hod. v parku Kampa. Dne 1. května 2022 od 16 hod. uskuteční historická procházka z parku Kampa k soše Karla Hynka Máchy. Dne 9. května 2022 a 15. června 2022 se ve Werichově vile uskuteční dvě diskuse, první o Allenu Ginsbergovi (hosty budou Josef Rauvolf a František Stárek) a druhá o prvních máničkách v komunistickém Československu (hosty budou Filip Pospíšil a Ladislav Kudrna). Diskuse bude moderovat Petr Blažek.