90 let (ne)svobody s Domem RADOST (6. 3.–26. 6. 2024)

Dominanta pražského Žižkova slaví devadesát let a Muzeum paměti XX. století je toho součástí.

Každou středu (vyjma státních svátků) probíhá program zaměřený na moderní dějiny: interaktivní výstavy, diskuse s pamětníky, promítání dobových filmů či prohlídky protiraketového krytu.

Akce je výsledkem odborné spolupráce Domu RADOSTMuzeem paměti XX. stoletíÚstavem pro studium totalitních režimů, za podpory hl. m. Prahy a městské části Praha 3.

Výstava Oči Státní bezpečnosti

Součástí programu je i výstava Muzea paměti XX. století Oči Státní bezpečnosti, jež má podtitul Organizace, příslušníci a akce Správy sledování StB.

Filmové projekce s debatou

Další program proběhne v kině Přítomnost. Odborníci našeho muzea připravili projekce filmů s debatami historiků a tvůrců. Filmy jsme promítali poprvé ve vlastní režii minulý rok v rámci našeho mezinárodního filmového festivalu Nezlomní a obětovaní (odkazy na krátké medailonky k filmům a jejich tvůrcům níže).

Zveme ve středu 29. května 2024 v 17:30 hod. na projekci filmu Pavel Tigrid Evropan a následnou debatu s režisérkou Helenou Třeštíkovou. Dále zveme na promítání dokumentu Plastic People of the Universe a debatu s jeho autorkou Janou Chytilovou 19. června 2024 v 17:30 a v neposlední řadě na projekci filmu Útěk do Berlína s hosty Janem Novákem, Martinem Froydou a Josefem Mašínem 26. června 2024 v 17:00 hod.

Těší nás, že se můžeme podílet na vzdělávacích akcích pro školy a veřejnost, jejichž cílem je připomenout historické události a osobnosti minulého století. Půlstoletí existence totalitních a autoritativních režimů přineslo dramatické a hraniční situace, které změnily životy mnoha lidem,“ říká historik a ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek. Společně máme zájem šířit v RADOSTI povědomí o důsledcích totalitních režimů a podporovat vzdělávání v této oblasti.

Program je k dispozici zde a tisková zpráva zde.

Nahlédněte do naší fotogalerie z návštěvy Domu RADOST od fotografky Muzea paměti XX. století Marty Myškové:

Těšíme se na setkání v Domě RADOST na pražském Žižkově!