Zvony paměti v březnu 2024

Projekt Zvony paměti pokračuje i v březnu! Zvonění připomíná osobnosti, jež se odvážně postavily totalitním režimům a přispěly k vítězství svobody a demokracie v naší zemi. Za koho bude zvon sv. Mikuláše znít v dalších týdnech?

05. března 2024 za Metoděje Kubáně
15. března 2024 za Oldřicha Nového
23. března 2024 za Josefa Čapka
26. března 2024 za Jana Beneše

Vždy v 15:00 hod.!

Medailonky osobností a další informace k projektu naleznete na webových stránkách: www.prague.eu/cs/zvony-pameti

Projekt připravila organizace Prague City Tourism ve spolupráci s Muzeem paměti XX. stoletíMuseem Kampa.