Zvony paměti

I letos pokračuje projekt připomínající zločiny totalitních režimů a pražské osobnosti 20. století, které proti nim bojovaly.

Dlouhodobý projekt Zvony paměti spustily společnost Prague City Tourism, Museum Kampa a Muzeum paměti XX. století v září 2023 na památku známých i méně známých osobností spojených s Prahou, které vzdorovaly jednomu ze dvou totalitních režimů 20. století. Od září za tyto lidi pravidelně zvoní zvony Svatomikulášské městské zvonice na Malé Straně. Projekt odstartoval výstavou Oči Státní bezpečnosti na Kampě, první zvonění proběhlo 14. září 2023 za Jana Masaryka. Dále se do konce roku 2023 zvonilo za Adolfa Kajpra, Alfréda „Fredyho“ Bartoše, Bohuslava Modrého, Fráňu Zemínovou, Josefa Škvoreckého, Stanislava Broje, Aloise Eliáše, Bohuslava Buriana, Vojtěcha B. Lužu, Karla Kutlvašra, Jiřího Křižana, Jiřího Němce, Jaroslavu Smržovou, Ivana Jirouse, Josefa Hasila, Augustina Bubníka, Hanu Benešovou, Čestmíra Šikolu, Karla Pecku, Karla Hašlera a Karla Čapka. V lednu bude svatomikulášský zvon znít např. za Jaroslava Seiferta, Augustina Machalku, Michala Mareše nebo Jana Palacha. Ke každé z připomínaných osobností si můžete přečíst medailony, jejichž texty vytvořili:  Kryštof Zeman, Jan Kalous, Vít Fojtek, Teresa Urbář, Petr Blažek a Veronika Bendová.

Medailony a další informace k projektu najdete na webových stránkách:

https://www.prague.eu/cs/zvony-pameti

Projekt připravilo Prague City Tourism ve spolupráci s Museem Kampa a Muzeem paměti XX. století.