Záznam vernisáže výstavy o dějinách majálesů (29. 4. 2022)

Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa připravila venkovní výstavu, jejíž hlavním tématem je majálesová tradice a její proměny se zaměřením na období po druhé světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava se konala od 29. dubna do 27. červenci 2022 v parku Kampa. Přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Pro střední školy jsme připravili podklady pro projektové hodiny české literatury a dějepisu a komentované procházky.

Vernisáž se konala 29. dubna 2022 od 19 hod. v parku Kampa. Moderátorem byl poslanec Evropského parlamentu, předseda správní rady Musea Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových a člen dozorčí rady Muzea paměti XX. století Jiří Pospíšil. Na vernisáži promluvili ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy a člen dozorčí rady muzea Jan Wolf, předseda radní pro kulturu městské části Praha 1 Petr Burgr, místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy Martin Benda, hlavní autor výstavy Petr Blažek a zastupitel hl. m. Prahy a poslanec Bohuslav Svoboda.