XX.: Revue Muzea paměti XX. století (ročník II/2022)

Druhý ročník revue XX., kterou vydává Muzeum paměti XX. století, přináší vedle jiného texty pojednávající z různé perspektivy o muzejnické problematice. V letošní ročence nechybí studie o historickém vývoji muzeální narace nebo zamyšlení o roli muzea jako průvodce hodnot. Další odborné příspěvky nás seznámí s životním příběhem mimořádně talentovaného sportovce Emericha Ratha nebo prostřednictvím série dokumentů mrazivě oživí pohnutý osud studentky Lilian Landové, která za svou odvážnou nekonformitu v časech vrcholící normalizace zaplatila nejvyšší cenu. Referát Aleše Kýra shrnuje stav bádání zaměřeného na identifikaci míst posledního odpočinku zemřelých vězňů a osob zavražděných komunistickou justicí v letech 1948—1965 a rozhovor s Petrem Kourou, ředitelem o.p.s. Collegium Bohemicum, nás zasvětí do okolností realizace zásadní expozice o životě německy mluvícího obyvatelstva na našem území. Ročenka nechá také čtenáře prostřednictvím stručných medailonků nahlédnout do další části své sbírky unikátních exponátů – svědků pohnuté epochy československých dějiny. Hlavním distributorem revue XX. je Kosmas.cz.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE PUBLIKACE

Název: XX. (revue / ročenka Muzea paměti XX. století)
ročník: II/2022
Autoři: Veronika Bendová, Petr Blažek, Vít Fojtek, Dorota Folga-Januszewska, Jan Kalous, Aleš Kýr, Jan Samohýl, Radek Schovánek, Kryštof Zeman
Vydavatel: Muzeum paměti XX. století
Redakce: Veronika Bendová, Petr BlažekJan Kalous, Radek Schovánek, David Svoboda (šéfredaktor), Miroslav Urbánek
ISBN 978-80-908765-2-1
ISSN: 3029-5440
Popis: brožovaná, 108 stran, česky
Rozměry: 21 × 29,7 cm